Ai hỏi đến vợ anh

Đều mỉm cười thật khẽ

Vợ anh, là cô giáo

Cô giáo của khuyến nông

Cô giáo ở trên đồng

Giáo án ở trên nương

Chẳng bảng xanh phấn trắng

Chẳng áo dài thướt tha

Quần ống thấp ống cao

Đi chuyển giao kỹ thuật

Đi tập huấn mô hình

Đi tham quan mở rộng

Đâu cũng thấy người quen

Từ người Mông trên núi

Đến bà bán rau chợ

Ừ toàn là người nhà

Toàn gọi em là con

Con gái của mẹ đấy

Cấy lúa hàng thẳng tắp

Nuôi lợn cũng mát tay

Gà, vịt, trâu, bò, dê

Hay mận, đào, hồng, lê

Đều lớn nhanh như thổi

Vợ của anh đấy nhá

Chẳng phấn cũng chẳng son

Mà má hồng hây hấy

Đi được bà con quý

Về được bà con khen

Tự hào em cô giáo

Cô giáo của khuyến nông./.