Từ mái trường em về làm khuyến nông

Vất vả gian nan-nhưng bao người yêu mến

Chân vượt núi cao, suối sâu- má hồng đen sạm

Chuyển giao kỹ thuật đến với người dân

 

Mặc gió mặc mưa vẫn dẻo bước chân

Yêu cây lúa, của khoai - đàn gia cầm, gia súc

Vì nhà nông em ngày đêm gắng sức

Góp phần làm giầu - ước muốn của muôn dân

 

Là cán bộ khuyến nông - em vẫn dẻo bước chân

Cánh đồng mẫu: lúa, ngô xanh mơn mởn

Bởi chất lượng cao - hợp lòng Dân ý Đảng

Xây dựng nông thôn - ai ai cũng biết làm giầu

 

Việc nước việc nhà- cô gái đảm khuyến nông

Yêu nghề khuyến nông hai tiếng: thiết tha

Khuyến nông ơi ! như một bản hùng ca

Đất nước quê hương ngày càng đổi mới

 

Khuyến nông - ngày càng tiến tới

Hạnh phúc tràn đầy- yêu lắm khuyến nông ơi ! .  ./.