Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số trong xây dựng NTM để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao, hướng đến xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Khai mạc lớp tập huấn, ông Đỗ Xuân Thuỷ - Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn với thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh. Đặc biệt là hình thành vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện Chương trình chuyển đổi số, khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng thực hiện chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân”.

Tham gia tập huấn có gần 500 học viên là cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện; phòng văn hóa và thông tin cấp huyện; cán bộ phụ trách chuyển đổi số cấp xã và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn các học viên được nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới với 1 số nội dung chính như: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và định hướng, khuyến nghị chuyển đổi số cho địa phương; Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai; hướng dẫn tạm thời một số nội dung Chuyển đổi số cấp xã. Ngoài ra các học viên còn được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các dịch vụ công do nhà nước cung cấp, dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí, mua bán trên môi trường mạng, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, tránh lừa đảo qua mạng.

leftcenterrightdel
 

Đặng Thương Thảo

Trung tâm Khuyến nông Lào Cai