Lớp tập huấn được tổ chức với sự tham gia của 101 học viên, là các chủ thể, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã và cán bộ xã có sản phẩm đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, các biểu mẫu trong bộ thủ tục chứng nhận sản phẩm OCOP. Đồng thời, các học viên cũng được thảo luận sôi nổi với các bài thực hành, như: hoàn thiện các biểu mẫu, viết câu chuyện sản phẩm,….

Thông qua lớp tập huấn, các học viên không chỉ nắm được quy trình, các thủ tục hoàn thiện hồ sơ của sản phẩm được chứng nhận OCOP mà các học viên còn biết tự mình viết nên câu chuyện sản phẩm cho riêng mình có sự gắn kết với địa phương nơi mình sinh sống cũng như nêu bật được sự khác biệt của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại./.

Các học viên được thực hành viết câu chuyện sản phẩm

Nguyễn Thị Minh Phượng

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái