Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh, đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu, ông Kim Văn Tiêu ghi nhận sự cố gắng của đơn vị chủ trì trong việc phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan (Chi cục Thủy sản Bạc Liêu, Phòng kinh tế thành phố Bạc Liêu, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Bạc Liêu, UBND các phường, xã nơi triển khai dự án) đã triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo các nội dung dự án đề ra, các thủ tục thanh quyết toán cơ bản đúng theo quy định.

Sau buổi làm việc tại Trung tâm đoàn kiểm tra thực địa mô hình tại hộ ông Trần Minh Chánh ở phường 5, thành phố Bạc Liêu. Tại thời điểm kiểm tra, tôm nuôi được 103 ngày tuổi, hiện phát triển tốt, khối lượng tôm trung bình đạt 75 – 80 con/kg (trọng lượng 12,5 - 13,33 gam/ con), tỉ lệ sống ước đạt 85%. Các nội dung kiểm tra khác theo nội dung hợp đồng đã ký kết: quy trình kỹ thuật áp dụng, định mức hỗ trợ con giống, vật tư các loại, ghi chép nhật ký ao nuôi, đầu tư đối ứng của hộ tham gia mô hình… đều đảm bảo.

Qua kiểm tra thực tế, đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao kết quả đạt được bước đầu của mô hình, đồng thời nhắc nhở đơn vị chủ trì, hộ tham gia mô hình tiếp tục phối hợp chặt chẽ sâu sát mô hình, theo dõi, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, hộ tham gia mô hình đầu tư đối ứng đúng, đủ và thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết để mô hình đạt hiệu quả cao nhất./.

Nguyễn Văn Hưng

Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu