1. Thời gian: bắt đầu từ 15h00’ ngày 20/01/2022 (có chương trình chi tiết kèm theo).

2. Địa điểm và thành phần:

* Dự hội nghị trực tiếp:

- Địa điểm: hội trường Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội).

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT: chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

- Thành phần: các đơn vị thuộc Bộ (mỗi đơn vị 02 đại biểu):

+ Các Vụ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Tài chính.

+ Các Cục: Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

+ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

+ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn.

+ Báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn Ngày nay.

+ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

* Tham dự trực tuyến:

- Các tỉnh, thành phố: mỗi tỉnh 01 điểm cầu (địa điểm cụ thể do tỉnh bố trí), thành phần mời tham dự:

+ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố.

+ Ban lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố.

- Các cơ quan báo, đài Trung ương (mỗi đơn vị 01 điểm cầu)

Đề nghị các đơn vị:

- Đăng ký đại biểu (họ tên, chức vụ, đơn vị; số điện thoại và địa chỉ email cán bộ đầu mối) gửi về Trung tâm khuyến nông Quốc gia trước 17 giờ 00 phút ngày 18/01/2022 theo địa chỉ email: tochucknqg@gmail.com.

- Test hệ thống trực tuyến từ 8h30’ - 11h00’, ngày 20/01/2022.

Địa chỉ kết nối trực tuyến: Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 830 202 4897.

Passcode: 666888.

Thông tin chi tiết liên hệ với đồng chí Nguyễn Huy Thuấn – Phó phòng TCHC, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, điện thoại 0982187799, email: nguyenhuythuannaec@gmail.com.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội nghị./.

Chi tiết Giấy mời xem tại đây

* Tài liệu Hội nghị:

Dự thảo Đề án Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông

Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng.

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số hoạt động khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025