1. Tại Hà Nội:

* Hội thảo "Giải pháp phát triển kỹ thuật hạt giống và công nghiệp hạt giống cây trồng ở Việt Nam".

Thời gian: ngày 10/11/2023.

Địa điểm: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

* Hội thảo “Xây dựng vùng nguyên liệu dâu tơ tằm”

Thời gian: ngày 11/11/2023.

Địa điểm: Hội trường Hoa Mai (Bộ Nông nghiệp và PTNT - số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

* Hội thảo: “Tham vấn chuyên gia trong nước về dự thảo Chiến lược Khuyến nông”.

Thời gian dự kiến: ngày 10 - 15/11/2023.

* Hội thảo: “Tham vấn chuyên gia nước ngoài về dự thảo Chiến lược Khuyến nông”.

Thời gian dự kiến: ngày 20 - 25/11/2023.

2. Tại Tây Ninh:

* Hội thảo Khuyến nông đô thị

Thời gian: ngày 21 - 22/11/2023.

Địa điểm: Khách sạn Sunrise (81 Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

3. Tại Bắc Kạn:

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm nông nghiệp OCOP”

Thời gian: Ngày 23-24/11/2023

Địa điểm: TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4. Tại Nghệ An:

Tọa đàm “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản”

- Thời gian: Ngày 27-28/11/2023

- Địa điểm: Nhà hàng khách sạn Tám Lan (Khối 5, thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An)

5. Tại Hà Tĩnh:

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Sản xuất , thâm canh cây ăn quả có múi an toàn dịch bệnh tại các tỉnh Bắc Trung Bộ

Thời gian: Ngày 29-30/11/2023

Địa điểm: Hội trường khách sạn Công đoàn (số 15 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh)