Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho Đảng bộ Bộ NN-PTNT

 

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ NN-PTNT, đồng chí Lê Thành Công, Chánh Văn phòng báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, nhấn mạnh cả 3 nhiệm vụ gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng Đảng đều được tập trung, bám sát.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Bộ để cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2021, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Đảng ủy Bộ còn chủ động tham gia với Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy cho sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp; tích cực, chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng chi bộ; xây dựng và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo.

Nội dung, hình thức quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ ổn định; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên trẻ ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức, còn chậm; Chế độ thông tin báo cáo đôi khi còn chưa kịp thời.

Đồng chí Phan Thành Công, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN-PTNT trình bày Nghị quyết Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng văn hóa công sở trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Với mục tiêu phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đề ra 5 chỉ tiêu chủ yếu.

Một là, 100% cấp ủy đảng có nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện. Hai là, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công vụ. Ba là, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống quy chế hoạt động nội bộ theo hướng minh bạch, hiệu quả. Bốn là, 100% cơ quan, đơn vị định kỳ hàng năm phổ biến, quán triệt Quy định 37-QĐ/TW của Đảng. Năm là, 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước.

Tại phiên thảo luận, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, hội nghị được nghe các ý kiến tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch; đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; đồng chí Lương Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Các ý kiến tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cũng như việc sớm ổn định chính trị, tư tưởng của cán bộ đảng viên khi Bộ NN-PTNT thực hiện tái cơ cấu tổ chức.

Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Chi bộ Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông nhận Cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017 - 2021

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ Bộ NN-PTNT. Đồng chí Đỗ Việt Hà nhấn mạnh, dù nằm trong nhóm những Đảng bộ đông đảng viên nhất, với 59 đầu mối công việc, Đảng bộ Bộ NN-PTNT vẫn luôn hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Định hướng công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí Đỗ Việt Hà chỉ đạo Đảng bộ Bộ NN-PTNT quan tâm hơn đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, đảng viên trẻ. Đồng chí Đỗ Việt Hà cho rằng, công tác rà soát, quy hoạch cán bộ nguồn cần được triển khai sớm, giúp kiện toàn và ổn định bộ máy lãnh đạo. Cùng với đó, Đảng bộ Bộ NN-PTNT cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Đỗ Việt Hà, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, thời gian qua, cán bộ, công nhân viên chức ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như dịch bệnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, chi phí vật tư đầu vào tăng, tổ chức bộ máy bị xáo trộn... Tuy nhiên, không khí làm việc, cũng như nhận thức, tư tưởng của mọi người được giữ vững. Đây là nền tảng để ngành nông nghiệp đạt được thành tích như 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng chỉ rõ 4 thách thức trong nửa cuối năm 2022, đó là: Dịch Covid-19 trở lại; thiên tai bất thường; tái cơ cấu các tổ chức trực thuộc; và hiện thực hóa các chiến lược, kế hoạch mới của ngành nông nghiệp, trong đó nổi bật là 3 Nghị quyết 18, 19, 20 vừa được ban hành tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Việt Hà tặng Bằng khen đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021 cho Đảng bộ Bộ NN-PTNT; tặng Cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017 - 2021 cho Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Chi bộ Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông (Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam); và tặng bằng khen 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017 - 2021.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao trong công tác chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm 2022

 

Theo báo NNVN