Đồng chí Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đảng viên Chi bộ 5 tham dự và chúc mừng Đại hội. Đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm, đại diện các Chi bộ 1, 2 và 3 thuộc Đảng bộ Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên Chi bộ 5.

Toàn cảnh Đại hội

 

Trong không khí dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã nghe và đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022 - 2025, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Đặng Xuân Trường giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Duy Điều giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Nguyễn Đức Bình ủy viên. Nghị quyết Đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2022 - 2025, đó là:

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên;

 - 100% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”; chi bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh;

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Đảng đúng quy định;

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên và người lao động trong đơn vị;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, 100% tập thể, cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 - 2025 với phương hướng chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh mới, toàn thể cấp ủy, cán bộ đảng viên Chi bộ 5 quyết tâm phấn đấu, vượt qua thách thức, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng chi bộ và cơ quan Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Đồng chí Hạ Thúy Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu chúc mừng Đại hội

BBT