Với lợi thế về diện tích cây điều chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tận dụng điều kiện tự nhiên có sẵn (thức ăn, phụ phẩm nông nghiệp, đất trống ….) để giảm chi phí, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người nông dân; năm 2023 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình phước đã thực hiện thành công mô hình chăn nuôi gà, vịt dưới tán điều.

Mô hình được thực hiện tại 02 hộ trên địa bàn xã Thanh Lương, thị xã Bình Long (01 hộ nuôi gà, 01 hộ nuôi vịt) với quy mô 500 con/hộ. Trong đó, các hộ tham gia mô hình được tập huấn quy trình kỹ thuật, được hỗ trợ 50% con giống, thức ăn hỗn hợp, chế phẩm vi sinh theo quy định (các hộ đối ứng 50% về giống, thức ăn còn lại và 100% về chuồng trại, công lao động, vắc-xin, thuốc thú y, dụng cụ chăn nuôi và các vật tư khác theo yêu cầu kỹ thuật). Gà, vịt giống 1 ngày tuổi giao cho các hộ thực hiện mô hình đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, khoẻ mạnh được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin, thức ăn đảm bảo chất lượng và tỷ lệ protein thô phù hợp với thời gian sinh trưởng phát triển của gà, vịt.

Sau 5 tháng triển khai, mô hình đạt được kết quả rất khả quan. Gà, vịt sinh trưởng phát triển tốt, ít bị bệnh; chất lượng thịt gà, vịt săn chắc do được thả tự do trong vườn điều; giảm lượng thức ăn và thuốc thú y, bán được giá cao hơn so với nuôi nhốt, vườn điều không còn cỏ dại, ít bị sâu bệnh hơn so với không nuôi gà, vịt. Với quy mô 500 con sau khi đã trừ hết chi phí kể cả công lao động cho thu nhập lãi ròng 5.175.000 đồng (đối với gà) và 8.975.000 đồng (đối với vịt) và các lợi ích, giá trị đi kèm cho mỗi mô hình như: giảm 5% lượng thức ăn (2.328.000 đồng), giảm chi phí phân bón hữu cơ cho vườn điều: (2.000.000 đồng), giảm công xịt thuốc cỏ 1 lần (300.000 đồng), giảm thuốc xịt cỏ (625.000 đồng), giảm lượng thuốc sâu (400.000 đồng). Sau khi mô hình có kết quả, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đã tổ chức hội thảo, tổng kết và khuyến cáo cho các hộ nông dân trong vùng có nhu cầu cùng nhân rộng.

Việc xây dựng và thực hiện mô hình rất có ý nghĩa trong việc phát triển chăn nuôi dưới tán điều tại địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người nông dân. Nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người nông dân về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Do hiện tại vụ điều năm 2023 -2024 mới bắt đầu rụng lá và ra hoa đậu trái nên chưa tính toán chứng minh được việc nâng cao năng suất, chất lượng hạt điều khi kết hợp chăn nuôi gà, vịt dưới tán. Vì vậy Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đề nghị các hộ thực hiện mô hình tiếp tục chăm sóc, thu thập số liệu về năng suất, chất lượng hạt điều sau khi chăn nuôi gà vịt dưới tán điều để có số liệu đầy đủ, khách quan và đưa ra được kết luận, khuyến cáo chính xác hơn.

leftcenterrightdel
Mô hình nuôi gà dưới tán điều 
leftcenterrightdel
 Mô hình nuôi vịt dưới tán điều

Nguyễn Thị Hạnh

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước