Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Văn Quang, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Apollo Việt Nam, lãnh đạo các trạm khuyến nông các huyện, lãnh đạo địa phương và hơn 100 đại biểu đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Giống lúa thuần chất lượng cao ĐH12 là một loại giống lúa thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia được Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm 2019 được nghiên cứu và chọn tạo bởi PGS.TS Trần Văn Quang và cộng sự thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tháng 12/2019, giống ĐH12 đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức. Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Apollo Việt Nam là đơn vị sở hữu bản quyền giống lúa này.

Kết quả gieo cấy tại xã Văn Tiến vụ Mùa năm 2022 cho thấy, giống lúa ĐH12 có thời gian sinh trưởng từ 105-110 ngày, cứng cây, khả năng đẻ nhánh khá, thời gian trổ bông tập trung, độ thuần đồng ruộng cao, chống đổ tốt thích hợp với các chân ruộng vàn thấp, vàn trung, chịu thâm canh cao, chống chịu sâu bệnh ở mức khá, đặc biệt là đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Năng suất trung bình đạt từ 64 -65 tạ/ha cao hơn so với KD 18 từ 12-16%, hạt thon dài, ít bạc bụng, cơm ngon, dẻo, thơm nhẹ và đặc biệt là tỷ lệ gạo gãy rất ít.

Các đại biểu tham quan ruộng mô hình trình diễn

Nhìn một cách tổng thể, ĐH12 có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với đối chứng KD18, thích hợp với điều kiện của địa phương. Hiện nay giống lúa này đã được sản xuất tại 21 tỉnh, thành phía Bắc, đồng thời đang trong quá trình làm khảo nghiệm cơ bản và mở rộng sản xuất tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL.

Để có kết luận toàn diện hơn về khả năng thích nghi cũng như hiệu quả của giống lúa ĐH12, các đại biểu tham dự Hội nghị đều đề nghị Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Apollo Việt Nam tiếp tục triển khai mở rộng diện tích giao cấy ở mùa vụ tiếp theo.

Phùng Thị Thu Hà

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc