Thực hiện Dự án Khuyến nông Trung ương năm 2015“Xây dựng mô hình ứng dụng các TBKT nông nghiệp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần tăng thu nhập cho người dân”, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Giang triển khai mô hình “Ứng dụng các TBKT trong chăn nuôi nhằm cải tạo tầm vóc bò địa phương” tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang với quy mô 22con/22 hộ gia đình (bao gồm 01 bò đực giống và 21 bò cái sinh sản). Các hộ gia đình tham gia dự án là những thanh niên nghèo, có ý chí lập nghiệp, xung kích tham gia bảo vệ giữ gìn an ninh biên giới.

Để góp phần chuyển tải nhân rộng những tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò đến với người dân, từ ngày 23 đến ngày 25/8/2015, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Giang triển khai lớp tập huấn ngoài mô hình tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo của Tỉnh Đoàn Hà Giang, lãnh đạo huyện Vị Xuyên, đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, huyện Đoàn Vị Xuyên và 17 hộ gia đình thanh niên điển hình đại diện cho các xã của huyện Vị Xuyên.

Nội dung tập huấn bao gồm: các biện pháp kỹ thuật về giống; chăm sóc bò đực giống, bò cái sinh sản và bê; kỹ thuật sử dụng bò đực phối giống; kỹ thuật chế biến và bảo quản thức ăn cho bò; kỹ thuật làm chuồng trại và phòng tránh rét cho bò khi mùa đông tới... Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã tiếp thu được những nội dung quan trọng áp dụng vào việc chăn nuôi bò. Bà con rất phấn khởi vì tiếp thu được nhiều kiến thức quan trọng, qua đó làm thay đổi nhận thức của bà con vùng cao theo hướng giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế bền vững gắn với giữ gìn trật tự - an ninh biên giới.

Tham quan mô hình nuôi bò tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Lê Thành Công

Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT