Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, ông Lê Minh Lịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, Ông Lê Tân Phong - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông một số tỉnh miền núi phía Bắc. Đại diện các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông cùng đông đảo các cơ quan, đơn vị, ban ngành trong tỉnh đã đến tham dự.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 97, ngày 30/4/1994 của UBND tỉnh; ngày 18/12/2018, Trung tâm Khuyến nông được kiện toàn, đổi tên theo Quyết định số 4131 của UBND tỉnh Lào Cai thành Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Lào Cai. Trong 30 năm thành lập và phát triển, hệ thống khuyến nông tỉnh ngày càng được củng cố, kiện toàn; thực hiện tốt vai trò, chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; luôn có sự đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển; giúp cho các địa phương xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển sản xuất; tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành; nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, sản xuất và tiêu thụ nông sản mang tính ổn định, bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, khuyến nông Lào Cai tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Cụ thể hóa Chỉ thị số 26 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến nông trong tình hình mới; Bổ sung và hoàn thiện chính sách cho hoạt động khuyến nông. Chuyển đổi tư duy hoạt động khuyến nông theo hướng “khuyến nông thị trường”, “khuyến nông theo nhu cầu”, “khuyến nông có sự tham gia”, “khuyến nông đa giá trị” và chuyển đổi số; đẩy mạnh xã hội hóa khuyến nông…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Lịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh: Trong 30 năm qua Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác chuyển giao khoa học công nghệ; Hỗ trợ, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các giải pháp hữu ích vào sản xuất, canh tác, giúp cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho nông dân. Đội ngũ cán bộ khuyến nông luôn bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với bà con nông dân, chia sẻ những khó khăn, vất vả của người nông dân; Hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch bệnh, phát triển sản xuất và làm giàu. Trong thời gian tới, hoạt động khuyến nông tỉnh Lào Cai cần tập trung vào chuyển đổi cơ cấu sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Trong 30 năm qua mỗi giai đoạn Khuyến nông tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt sứ mệnh, vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền Nông nghiệp tỉnh Lào Cai. Hệ thống Khuyến nông đã trở thành cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh cho người nông dân mở ra cơ hội mới xây dựng giá trị bền vững cho nền nông nghiệp, nông dân. Trước yêu cầu đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp an sinh sang tư duy kinh tế nông nghiệp nhiệm vụ của khuyến nông trong thời gian tới đòi hỏi cần có sự thay đổi mạnh mẽ về phương pháp tiếp cận của khuyến nông với nông dân, về thị trường, về khoa học công nghệ thay đổi tư duy sản xuất của nông dân thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá của tỉnh Lào Cai và nhu cầu của người dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới, đề nghị công tác khuyến nông tỉnh Lào Cai trong thời gian tới tập trung (1) Xây dựng củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức Khuyến nông của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại chất lượng, hoạt động hiệu quả. (2) Là cầu nối xúc tiến thương mại tư vấn dịch vụ khuyến nông. (3) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, giống mới hiệu suất, chất lượng vào sản xuất. (4) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nguồn lực nhằm đẩy mạnh công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai vinh dự được nhận Bằng Khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đóng góp vào sự phát triển của hệ thống khuyến nông Lào Cai; Sở Nông nghiệp và PTNT tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc đóng góp 30 năm xây dựng, phát triển hệ thống khuyến nông Lào Cai.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, ông Lê Minh Lịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trao tặng Bằng Khen của Bộ NN và PTNT cho Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Lào Cai
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tặng hoa chúc mừng Trung tâm khuyến nông và DVNN tỉnh Lào Cai
leftcenterrightdel
 Ông Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đóng góp vào sự phát triển của hệ thống khuyến nông Lào Cai.
leftcenterrightdel

Ông Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc đóng góp 30 năm xây dựng, phát triển hệ thống khuyến nông Lào Cai

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, ấn phẩm thông tin tuyên truyền trong khuôn khổ hội nghị 

Thúy Hiên