Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền tải các kiến thức cơ bản trong quy định nhà nước về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nguyên tắc trong sản xuất hữu cơ trong đó có các kiến thức về chăn nuôi gà và sản xuất lúa hữu cơ, từ đó có thể vận dụng trong sản xuất của địa phương, thay đổi tư duy sản xuất thâm canh sang sản xuất nông nghiệp bền vững. Đối với lớp tập huấn về đào tạo số cho nông dân, học viên được tiếp cận với phương thức sản xuất ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp, từ khâu sản xuất tới khâu tiêu thụ sản phẩm, sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Trong thời gian tham gia các lớp tập huấn, ngoài những kiến thức về lý thuyết, học viên được tham quan sản xuất thực tế tại địa phương. Mô hình sản xuất gà theo hướng hữu cơ tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô - điểm chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ đã được Trung tâm thực hiện các năm trước; hiện đã và đang nhân rộng ra các hộ lân cận tại địa phương. Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã Ân Hòa – huyện Kim Sơn - là địa phương đi đầu trong tỉnh về sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ứng dụng mạ khay máy cấy. Điểm quan điểm sản xuất rau trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao và nuôi tôm trong nhà bạt tại huyện Nho Quan và Kim Sơn.

Chương trình tập huấn được các học viên đánh giá cao, nội dung phù hợp với nhu cầu và xu thế sản xuất nông nghiệp hiện nay. Với những kiến thức được tiếp thu qua chương trình tập huấn trên giúp học viên thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, nắm bắt kịp thời các xu thế sản xuất, tình hình thị trường chủ động tiếp thị sản phẩm của địa phương nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp. Đồng thời học viên có thêm các kiến thức để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các hộ dân cùng tham gia thực hiện, hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
 Học viên thăm quan thực tế mô hình chăn nuôi gà theo hướng tuần hoàn

Nguyễn Thị Hồng

Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình