Hiện tại bệnh khảm lá virus hại sắn trên tổng diện tích trồng tuy có giảm (giảm 428 ha) so với cùng kỳ, nhưng cũng chiếm một diện tích không nhỏ với gần 2.335 ha, trong đó: Diện tích nhiễm nhẹ với tỷ lệ nhiễm dưới 30% là 1692 ha (Bà Rịa: 06 ha, Châu Đức: 403 ha, Đất Đỏ: 10 ha, Long Điền: 23 ha, Phú Mỹ: 290 ha và Xuyên Mộc: 960 ha); Diện tích nhiễm với tỷ lệ trung bình từ 30-70% là 581 ha (Châu Đức: 276 ha, Long Điền: 5 ha, Phú Mỹ: 300 ha) và diện tích nhiễm nặng với tỷ lệ 70-80 % là 62 ha tại Châu Đức.

Bệnh khảm lá gây hại gần 2.335 ha diện tích trồng sắn

 

Trước tình hình đó Chi cục TT&BVTV đã có những hướng dẫn về việc tăng cường phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn. Theo đó, các ngành chức năng tại các địa phương đã chủ động trong công tác giám sát giai đoạn thu hoạch, tổ chức thu gom, tiêu hủy thân sắn bị bệnh khảm lá virus nặng. Diện tích nhiễm nhẹ đang được theo dõi. Chi cục đã hướng dẫn phun xịt phòng trừ bọ phấn trắng đối với các diện tích sắn đang hiện diện trên đồng ruộng nhằm hạn chế lây lan virus truyền bệnh khảm lá trên diện rộng; Chính quyền địa phương phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thăm đồng, điều tra phát hiện kịp thời diện tích nhiễm bệnh khảm lá, khoanh vùng diện tích nhiễm, đề xuất biện pháp xử lý để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trên diện rộng; Ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng khuyến cáo bà con không trồng giống sắn dễ nhiễm bệnh như: HLS-11, HSL-12 là những giống chưa được công nhận sản xuất an toàn và có tỷ lệ nhiễm bệnh khảm lá rất cao; Sử dụng giống KM 94, KM 140 chưa nhiễm bệnh, ưu tiên giống tại địa phương trong vùng chưa nhiễm bệnh. Đồng thời, không mua giống từ các vùng đã có diện tích nhiễm bệnh khảm lá virus hại sắn.

Trọng Hoàng

Trung tâm Khuyến nông Bà Rịa Vung Tàu