Vụ Đông Xuân 2023 - 2024 toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy được 25.600 ha lúa; hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng, trà sớm ôm đòng, lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tính đến ngày 10/3/2024 toàn tỉnh có hơn 610 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, xuất hiện ở hầu hết các vùng trồng lúa trong tỉnh (Hải Lăng: 395 ha, Gio Linh: 145 ha, Vĩnh Linh: 25 ha) với tỷ lệ bệnh phổ biến 10 - 20%, cục bộ nơi cao trên 40%; bệnh gây hại chủ yếu trên các giống BĐR 57, Bắc thơm số 7, HC95, IR38,… hại nặng trên các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm.

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục âm u, mưa phùn, ẩm độ không khí cao, đêm và sáng sớm có sương mù đồng thời cây lúa phát triển tốt như hiện nay sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại, lây lan ra diện rộng, hại nặng và gây cháy trên các giống nhiễm, chân ruộng bón phân không cân đối, thừa đạm,  nếu không được phòng trừ kịp thời và triệt để.

Để phòng trừ hiệu quả và ngăn chặn sự lây lan của bệnh đạo ôn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị liên quan chỉ đạo các địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các hệ thống truyền thanh địa phương về tình hình thời tiết, diễn biến và các biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa để nông dân biết, thực hiện có hiệu quả.

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với Trạm Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa; đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương chỉ đạo các HTX, tổ hợp tác và bà con nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân phòng trừ bệnh.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Trạm Trồng trọt BVTV kiểm tra tình hình đạo ôn gây hại tại huyện Hải Lăng

Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật áp dụng cụ thể để tăng cường phòng trừ bênh đạo ôn hại lúa vụ đông xuân. Bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra bệnh đạo ôn trên tất cả các giống, đặc biệt kiểm tra kỹ trên các giống nhiễm như: BĐR57, IR38, VN10, Bắc thơm7, HC95,..., trên các ruộng gieo dày, bón phân không cân đối,... Khẩn trương phun thuốc ngay khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole, Isoprothiolane,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Fuji-one 40EC, Beam 75WP, Ninja 35EC,... Lưu ý: Để phun thuốc có hiệu quả phải đảm bảo theo liều lượng khuyến cáo, phun ướt đẫm lá, lượng nước thuốc đã pha ít nhất 20 lít/500m2, vùng bị nặng phải phun tiếp lần hai sau lần một 5 - 7 ngày.

Những ruộng bị bệnh đạo ôn phải tăng cao mức nước và ngừng bón tất cả các loại phân. Sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển mới được bón phân thúc đòng hoặc bổ sung phân bón lá. Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước khi lúa trổ 5-7 ngày. Chú ý trên những chân ruộng có áp lực bệnh cao như những vùng đã bị nhiễm đạo ôn lá, vùng ổ dịch, ruộng bón thừa đạm, những vùng gieo giống nhiễm (BĐR 57, IR38, VN10, Bắc thơm 7, HC95, ...).

Ngành nông nghiệp cũng chỉ đạo các đơn vị trong Ngành có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh đạo ôn hại lúa; thực hiện tốt công tác tham mưu và chỉ đạo sản xuất tại cơ sở. Tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, thường xuyên thăm đồng để kiểm tra, phát hiện, dự tính dự báo chính xác, nắm bắt thông tin và chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả; Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kịp thời tham mưu UBND các huyện, thành phố, thị xã các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn phù hợp với tình hình thực tế, sát đúng, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa để giúp người dân tiếp cận, ứng dụng vào sản xuất; Tổ chức tuyên truyền lưu động giúp người dân và các địa phương biết và thực hiện phòng trừ có hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để hạn chế thiệt hại về kinh tế do việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV không đúng quy định; Phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa.

leftcenterrightdel
 Triệu chứng bệnh đạo ôn

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị