Thực hiện Đề án “Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 -2025” năm 2022, toàn tỉnh triển khai 138 mô hình cấy máy bằng mạ khay với tổng diện tích cấy máy là 878,08 ha; trong đó có 92 mô hình trình diễn cấy máy bằng mạ khay với tổng diện tích là 356 ha, 46 mô hình mở rộng với tổng diện tích là 522,08 ha. Đề án hỗ trợ thành lập 11 cở sở mạ khay cấy máy, trong đó 9 cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy mở mới, 02 cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy mở rộng. Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mạ khay cho các cơ sở mở mới và tổ chức 94 lớp tập huấn cho 4.700 lượt nông dân tại các điểm triển khai mô hình về kỹ thuật chăm sóc lúa cấy máy.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, các mô hình cấy máy bằng mạ khay đều cho kết quả tốt. Khả năng đẻ nhánh của lúa khỏe, hạn chế sâu, bệnh, cỏ dại, giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí sản xuất, giảm công lao động, nâng cao năng suất lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất cao hơn, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa. Cụ thể, giảm chi phí về giống từ 20-30%, về công giảm từ 2,0-2,2 triệu đồng/ha, giảm từ 1-2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp thủ công. Năng suất các giống lúa cấy tại mô hình đều cao hơn từ 5-15% so với gieo cấy thủ công. Mô hình cấy máy bằng mạ khay cho thu lãi từ 13,85 triệu đến 30,47 triệu đồng/ha, cao hơn so với gieo cấy thủ công từ 2,77 triệu đồng đến 8,31 triệu đồng/ha.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan ruộng mô hình 

Hiện nay toàn tỉnh có 38 cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy, trong đó có 5 trung tâm sản xuất mạ khay, cấy máy được cấp chứng nhận tiêu chuẩn của Kobuta.

Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương tiếp tục hỗ trợ xây dựng mô hình cấy máy bằng mạ khay với mục tiêu hỗ trợ 06 cơ sản xuất mạ khay mở mới, 04 cơ sở sản xuất mở rộng, xây dựng 94 mô hình trình diễn với tổng diện tích 368 ha, xây dựng 58 mô hình cấy máy mở rộng với tổng diện tích 627,2 ha, tổ chức 94 lớp tập huấn cho nông dân sản xuất lúa về kỹ thuật chăm sóc lúa cấy máy bằng mạ khay.

Việc ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy là hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay, thúc đẩy việc dồn điền đổi thửa, giúp nông dân tăng thu nhập và hình thành các tổ dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa, góp phần đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Tuyền

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương