Thực hiện Quyết định số 4877/QĐ-BNN-HTQT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người từ động vật tại Việt Nam”, sử dụng nguồn viện trợ ODA không hoàn lại của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO); ngày 10/2/2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tổ chức FAO và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức họp triển khai xây dựng mô hình dự án “Tăng cường an toàn sinh học trại chăn nuôi lợn để giảm nguy cơ dịch bệnh và sử dụng kháng sinh” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp 

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2022 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch bệnh còn diễn biến khó lường, giá sản phẩm chăn nuôi biến động nhưng tính đến tháng 12/2022, tổng đàn lợn cả nước vẫn đạt khoảng 26,2 triệu con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 4,425 triệu tấn. Để chăn nuôi lợn phát triển một cách bền vững thì một trong những chìa khóa thành công chính là chăn nuôi an toàn sinh học.

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp với Tổ chức FAO triển khai dự án “Giảm thiểu rủi ro và quản lý các mối đe dọa sức khỏe con người từ động vật Việt Nam” trên đối tượng gà và thủy cầm và đã đạt được các kết quả đáng khích lệ. Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục dự án trên đối tượng là lợn, trong đó có việc xây dựng các mô hình mẫu về chăn nuôi lợn an toàn sinh học và tỉnh Thái Nguyên được chọn tham gia triển khai dự án.

Lãnh đạo Sở NN và PTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng đàn lợn 610.000 con, chăn nuôi quy mô nông hộ chiếm 60% tổng đàn. Tuy nhiên, việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trại chăn nuôi lợn, bố trí chuồng trại, sử dụng đệm lót sinh học và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa phương còn hạn chế.

leftcenterrightdel
Chuyên gia tư vấn của FAO phát biểu 

Tại buổi làm việc, chuyên gia tư vấn của FAO – bà Nguyễn Thị Tuyết Minh đã thông tin về dự án, theo đó dự án “Tăng cường an toàn sinh học trại chăn nuôi lợn để giảm nguy cơ dịch bệnh và sử dụng kháng sinh” do Tổ chức FAO, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng và phối hợp tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên nhằm thông qua việc xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn tăng cường an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt hướng tới giảm sử dụng kháng sinh trong chuỗi giá trị chăn nuôi lợn đạt được các mục tiêu dự án đề ra, là mô hình mẫu để tuyên truyền nhân rộng tại địa phương giúp cho chăn nuôi lợn phát triển hiệu quả và bền vững.

Nguyễn Hải – Trần Hiền

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia