Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày với 2 ngày học tập, trao đổi, quan sát đối tượng tại hội trường và 1 ngày tham quan thực tế tại hiện trường. Đến tham dự mỗi lớp tập huấn có 35 học viên là các cộng tác viên khuyến nông, nông dân, ngư dân trong tỉnh đang sản xuất hoặc quan tâm đến vấn đề nuôi tôm càng xanh – lúa và nuôi tôm càng xanh toàn đực. Đối tượng tôm càng xanh toàn đực là một sản phẩm của kỹ thuật công nghệ cao, được áp dụng vào sản xuất trong thời gian gần đây, do đối tượng còn mới lên quy trình nuôi chưa ổn định, kỹ thuật nuôi của người dân còn chưa tốt. Với mục đính phổ biến kỹ thuật sản xuất hiệu quả để người dân có thể tự bố trí sản xuất tại gia đình, ban tổ chức lớp đã mời được các giảng viên là người có kiến thức sâu về đối tượng và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất này.

Bằng phương pháp giảng dễ hiểu, sát thực, giảng viên lớp tập huấn đã truyền đạt được những kiến thức, kỹ thuật hoàn chỉnh cho học viên; các vấn đề gặp phải của thực tế sản xuất được bà con nông dân trao đổi và giải đáp đầy đủ. Kết thúc lớp tập huấn các học viên khẳng định khóa học rất thiết thực và đáp ứng được nhu cầu của họ.

Học viên tham quan, thực hành tại mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực

Học viên và giảng viên cùng nhau trao đổi tại hội trường 

Quang Hạnh

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia