Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ngày 10/11/2023, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ. Tham dự hội nghị có hơn 150 cán bộ cấp ủy các cấp, ủy viên Ủy ban kiểm tra và cán bộ được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ của 03 đảng bộ khối các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và Đảng bộ Trường Cán bộ Nông nghiệp và PTNT.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ đã khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ Bộ, vì vậy mỗi tổ chức đảng phải thực hiện thường xuyên, bài bản, đúng quy trình, quy định của Đảng. Từ đó thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã tiếp tục phổ biến, quán triệt một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gồm: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung của Quy định số 22-QĐ/TW; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đặc biệt hội nghị đã quán triệt 05 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, gồm:

- Quy trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên,

- Quy trình giám sát chuyên đề,

- Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm,

- Quy trình giải quyết tố cáo đảng viên,

- Quy trình thi hành kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm.

Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, các đồng chí cán bộ cấp ủy các cấp, UBKT các đảng ủy và các đảng viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ công tác, nắm rõ các quy định và quy trình kiểm tra, giám sát, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ./.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh lớp tập huấn tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Lê Thành Công

Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT