Đó là một trong những nội dung nổi bật được Chi bộ 3 - Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia báo cáo tại Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh” được tổ chức sáng ngày 20/3/2020.

Đồng chí Kim Văn Tiêu - Bí thư Đảng ủy, PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm, đại diện các Chi bộ 1, 2 và 5 thuộc Đảng bộ Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú Chi bộ 3.

Bí thư Đảng Đảng ủy, PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại Đại hội
 

Qua báo cáo trình bày và các tham luận tại Đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, với sự chỉ đạo của Cấp ủy, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Chi ủy Chi bộ 3 đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; luôn có sự trao đổi, thống nhất cao giữa cấp ủy và chính quyền để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, Chi ủy đã phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đang viên, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để chỉ đạo thực hiện; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế...

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống cho nhân dân"... Thông qua đó đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong công việc và trong cuộc sống. Trong thời gian tới, Chi bộ 3 với lực lượng đảng viên có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm, các cán bộ trẻ năng động sẽ phấn đấu tăng cường học tập, cập nhật thông tin kịp thời để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong không khí dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 01 đồng chí: đồng chí Nguyễn Đức Hải giữ chức Bí thư Chi bộ.

Ban Chi ủy ra mắt Đại hội

Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ; đặc biệt quan tâm, bồi dưỡng quần chúng đủ năng lực, phẩm chất kết nạp Đảng. Tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo, động viên cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất là các cán bộ, đảng viên trẻ. Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát các chương trình dự án khuyến nông 2020 - 2022 và các năm tiếp theo để các dự án khuyến nông thực hiện đạt kết quả và hiệu quả cao nhất. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phương pháp, nội dung sinh hoạt chi bộ. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong đội ngũ đảng viên và cán bộ viên chức. Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chi bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm…

Với phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh mới, toàn thể Cấp ủy, cán bộ đảng viên Chi bộ 3 quyết tâm phấn đấu, vượt qua thách thức, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Tin: Thúy Hiên

Ảnh: Dương Xuân Tuấn

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia