Năm 2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện năm thứ hai chuyển đổi sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam với quy mô 40 ha, 104 hộ tham gia, tại 7 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh, bao gồm: HTX trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên quy mô 5 ha; HTX chè Trung Du, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên quy mô 5 ha; HTX chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên quy mô 5 ha; HTX chè Văn Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ quy mô 6 ha; HTX chè La Bằng, xã La Bằng, huyện Đại Từ quy mô 7 ha; HTX chè Hải Yến, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ quy mô 5 ha; HTX chè Nhật Thức, xã Phục Linh, huyện Đại Từ quy mô 7 ha.

Sau khi tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và chế biến chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên phối hợp với đơn vị cung ứng tổ chức cấp vật tư hỗ trợ cho các hộ thực hiện mô hình với tổng số vật tư hỗ trợ gồm 250 tấn phân hữu cơ vi sinh, 500 lít phân bón lá sinh học và 150 lít thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đồng thời, Trung tâm đã phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách tại các điểm thực hiện mô hình; tiến hành hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hộ ghi chép sổ sách, sử dụng, bảo quản vật tư, phân bón có hiệu quả…

Các HTX tham gia mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023 – 2024, đã được Công ty TNHH Công nghệ NHONHO tổ chức đánh giá và cấp giấy xác nhận chuyển đổi hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN 11041-6:2018 trong tháng 11/2023. Năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam năm thứ hai; dự kiến tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình và trao giấy chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN 11041-6:2018 cho toàn bộ diện tích chè thuộc mô hình vào cuối năm 2024./.

leftcenterrightdel
Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên cấp vật tư hỗ trợ cho các hộ thực hiện mô hình 
leftcenterrightdel
Các HTX tham gia mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam đã được cấp giấy xác nhận chuyển đổi hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN 11041-6:2018 trong tháng 11/2023

Dương Trung Kiên

Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên