Mô hình thực hiện tại 2 điểm: tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải quy mô 62 con cho 20 hộ tham gia; tại xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu quy mô 61con cho 20 hộ tham gia.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% các loại vật tư gồm thuốc tẩy nội (01 liều/con), ngoại ký sinh trùng (01 liều/con), thức ăn hỗn hợp đảm bảo độ đạm là 16% (270 kg/con), chế phẩm sinh học xử lý chất thải (0,75 lít/con). Đồng thời các hộ tham gia mô hình được tập huấn với các nội dung như: công tác giống trong chăn nuôi bò thịt, kỹ thuật chọn bò đưa vào vỗ béo cho hiệu quả cao; sản suất và chế biến một sô loại thức ăn chăn nuôi, bổ sung cho nuôi vỗ béo bò; kỹ thuật nuôi vỗ béo bò thịt; công tác thú y, vệ sinh thú y trong nuôi vỗ béo bò; các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi; kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học; công tác quản lý đàn bò và cách tính hiệu quả kinh tế; ghi chép số liệu theo dõi để đánh giá khả năng tăng trọng của bò trong từng khung trọng lượng/tháng.

leftcenterrightdel
Các học viên tham gia tập huấn kỹ thuật vỗ béo bò tại xã La Pán Tẩn

Sau 6 tháng triển khai thực hiện kết quả như sau:

Mô hình tại xã La Pán Tẩn: tăng trọng bình quân bò loại thải vỗ béo là 775 gam/con/ngày, tăng trọng bình quân bò thịt vỗ béo xã Trạm Tấu là 877gam/con/ngày. Hiệu quả kinh tế đối với bò loại thải vỗ béo tăng 22,7%, đối với bò thịt vỗ béo tăng 28,9%.

Tại xã Trạm Tấu: tăng trọng bình quân bò loại thải vỗ béo là 779 gam/con/ngày, tăng trọng bình quân bò thịt vỗ béo là 874 gam/con/ngày. Hiệu quả kinh tế đối với bò loại thải vỗ béo tăng 23,7%; đối với bò thịt vỗ béo tăng 28,3%.

Lợi nhuận thu được từ 01 con bò sau khi trừ chi phí như thức ăn, thuốc thú y (chưa tính công lao động) lãi trên 3 triệu đồng/con so với nuôi nuôi thông thường, tăng trung bình 25,9 % so với chăn nuôi đại trà.

leftcenterrightdel
 Tham quan mô hình nuôi vỗ béo bò 

Sau mô hình đã nhân rộng thêm 13 hộ tham gia, quy mô là 30 con/2 xã .

Về tập huấn ngoài mô hình đã đào tạo cho 60 nông dân ngoài mô hình của 2 xã Cao Phạ, Dế Xu Phình huyện Mù Cang Chải và 3 xã Làng Nhì, Phình Hồ, Pú Hu huyện Trạm Tấu. Các học viên được tập huấn những kiến thức cơ bản về kỹ thuật vỗ béo bò thịt và xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học. Kết quả có 90% học viên đạt tỷ lệ khó giỏi. Các lớp tập huấn được học viên và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Cả 40/40 hộ tham gia mô hình đã xử lý tốt các chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học, đồng thời tuyên tuyền các hộ khác trên thôn bản cùng thu gom và xử lý làm nguồn phân bón cho cây trồng...

Mô hình đã hoàn thành mục tiêu đề ra, thực hiện đúng tiến độ; phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế, điều kiện chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và có khả năng nhân rộng trong thời gian tới.

Ngô Đăng Sỹ

Trung tâm Khuyến nông Yên Bái