leftcenterrightdel
 

Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ tổ chức buổi Lễ Phát động Phong trào đọc sách trong hệ thống Khuyến nông Việt Nam với thông điệp: “Đọc để đổi mới, sáng tạo”.

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức vô giá, là người thầy vĩ đại mang nguồn tri thức vô tận. Đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của sách và đọc sách, Thủ tướng Chính Phủ đã lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 mang thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn” đã được người đọc, người sáng tác cả nước đón nhận, các ban ngành, địa phương hưởng ứng bằng nhiều hoạt động.

Từ khi hình thành đến nay, lực lượng khuyến nông đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đã có những giai đoạn khuyến nông trở thành lực lượng chủ chốt trong việc chuyển nền sản xuất từ đảm bảo đủ an ninh lương thực sang từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Tuy nhiên, sự chuyển biến không ngừng của sản xuất, của bối cảnh lịch sử... đòi hỏi người làm khuyến nông phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ. Và đọc chính là con đường ngắn nhất giúp người làm công tác khuyến nông tích góp được mọi tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực để có thể phát triển bản thân mình ngày càng tốt hơn, đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nói: “Nhận thức khác đi nhờ đọc sách, kích hoạt sự năng động của trí tuệ cũng nhờ đọc sách, quyết định tương lai của mình cũng nhờ đọc sách…”. Những tinh túy, những kiến thức quý báu, quan trọng và những kinh nghiệm vô giá đều đã được đúc kết trong những trang sách. Nếu muốn khám phá thế giới, muốn mở mang tầm nhìn và muốn thành công thì mỗi người hãy hình thành thói quen đọc sách./.

 

Lễ Phát động Phong trào đọc sách trong hệ thống Khuyến nông Việt Nam với thông điệp: “Đọc để đổi mới, sáng tạo”.

Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 19/4/2023.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Điểm cầu chính: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Văn phòng tại Hà Nội)

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ hệ thống khuyến nông cả nước, Báo Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.

Đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/thành phố tham dự Lễ phát động và truyền thông điệp, đưa văn hoá đọc vào hệ thống khuyến nông Việt Nam.