Tham gia tập huấn các hội viên đã được hướng dẫn một số nội dung như: các điều kiện ảnh hưởng đến cây cà phê; chọn và nhân giống cây cà phê; trồng mới cây cà phê; cách chăm sóc cà phê phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển; cách bón phân đúng cách, đúng liều lượng; cách thu hoạch và bảo quản cà phê; nguyên tắc 04 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp... Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn và truyền đạt tại thực địa về cách cắt tỉa cành đúng kỹ thuật, những loại bệnh thường gặp trên cây cà phê và cách phòng bệnh,trị bệnh...

Qua tập huấn nhằm giúp các hội viên phụ nữ nắm được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cà phê nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó, đẩy mạnh việc phát triển sản xuất cà phê theo hướng bền vững, đảm bảo sinh kế cho hội viên hội phụ nữ./...

Văn Thiệu

Trung tâm TT-VH huyện Quỳnh Nhai, Sơn La