Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp thường niên Nhóm công tác PPP ngành hàng, thuộc Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV), được tổ chức ngày 30/11/2016 tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục chăn nuôi và Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tiến hành nghiên cứu để đề xuất thành lập Nhóm công tác PPP về chăn nuôi.

Nhóm công tác đối tác công tư về chăn nuôi được thành lập ngày 22/4/2019 theo Quyết định số 1322/QĐ/BNN-HTQT, bao gồm các thành viên: Khối công có Cục chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Khối tư là một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, bao gồm 4 tiểu nhóm: lợn (heo), bò sữa, gia cầm và thức ăn chăn nuôi.

Tại cuộc họp, ông Tống Xuân Chinh – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nhóm công tác đối tác công tư PPP về chăn nuôi, mục tiêu, vai trò cũng như cơ chế hoạt động của Nhóm trong năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020-2022. 

Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, TS. Hạ Thúy Hạnh đã trình bày hoạt động của Trung tâm trong năm 1019 và đưa ra đề xuất nội dung thực hiện năm 2019-2020 với các doanh nghiệp: xây dựng bộ tài liệu chuẩn Quốc gia về ngành hàng sữa và gia cầm; tổ chức lớp tập huấn TOMT (đào tạo giảng viên cao cấp) cho các chuyên gia về ngành hàng sữa, ngành hàng gia cầm; tổ chức tập huấn mẫu cho trang trại vệ tinh của doanh nghiệp; tham gia xây dựng chiến lược truyền thông cho ngành hàng sữa để xuất khẩu; nhân rộng các hoạt động của ngành hàng gia cầm.

TS. Hạ Thúy Hạnh - Phó giám đốc TTKNQG phát biểu tại cuộc họp

Trong cuộc họp, đại diện các nhóm khối tư, đại sứ quán và một số hiệp hội, hội đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như định hướng cho Nhóm, cùng thảo luận và thống nhất về các nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động của Nhóm. Thông qua đó, Nhóm điều phối hợp tác sẽ đưa ra bộ tiêu chí để lựa chọn phù hợp các ngành hàng, xây dựng chuỗi liên kết, quy chuẩn kỹ thuật và phân công trách nhiệm, vai trò của các đối tác.

Buổi họp đã kết thúc thành công, các ý kiến đóng góp được tổng hợp để lên kế hoạch tổ chức “Diễn đàn Tầm nhìn Ngành hàng chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP về chăn nuôi”, dự kiến vào cuối tháng 7/2019 tại Hà Nội.

Trần Thị Thu Hiền

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia