Hội nghị với mục đích hỗ trợ quản lý sản xuất cho các hộ thành viên theo quy trình; liên kết được với các doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả cà phê mua bán giữa các thành viên và đơn vị thu mua; điều chỉnh, thống nhất quy chế sau thời gian hoạt động.

Kết quả có khoảng 40 hộ dân của tổ hợp tác sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ tham gia và thống nhất được quy chế hoạt động; hàng năm phải xây dựng được  kế hoạch sản xuất; chủ động chia sẻ, trao đổi khoa học kỹ thuật về sản xuất cà phê,... từ đó tạo thành vùng sản xuất cà phê chất lượng cao của địa phương. Thông qua hội nghị, tổ hợp tác đã ký biên bản ghi nhớ về bao tiêu sản phẩm cà phê với HTX Nông Nghiệp Thành Thái.

Toàn cảnh hội nghị

 

Theo ông Lang Thế Thành, Giám đốc HTX Nông Nghiệp Thành Thái, HTX sẽ thu mua toàn bộ sản lượng cà phê của các thành viên trong tổ hợp tác. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng cà phê, ông khuyến khích người dân chế biến cà phê Honey và thu mua với giá cao hơn giá thị trường từ 15.000 -19.000 đồng/kg; nếu thu hái quả chín trên 85% sẽ thu mua với giá cao hơn thị trường từ 500-1.000 đồng/kg.

Ông Dương Thành Chung, phó chủ tịch UBND xã Nâm Nung, huyện Krông Nô khẳng định: Dự án xây dựng mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị là dự án được nhiều người dân đồng tình ủng hộ, một mặt góp phần nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống, bảo vệ môi trường góp phần cân bằng hệ sinh thái. Bên cạnh đó còn góp phần thay đổi nhận thức của người nông dân, từ việc sản xuất theo tập quán, kinh nghiệm chuyển sang sản xuất có kế hoạch, hoạch toán kinh tế cụ thể và chủ động trong các khâu sản xuất.

Việc triển khai dự án đã góp phần thu hút được các hộ dân tham gia từ đó dần dần thay đổi tư duy của người trồng cà phê, từ việc sản xuất nông nghiệp chuyển sang kinh tế nông nghiệp và phù hợp với chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước đề ra.

Nguyễn Thị Thảo

Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông