Toàn cảnh hội thảo

 

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay toàn tỉnh đã có 94 sản phẩm OCOP được đánh giá phân xếp loại, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 - 4 sao (8 sản phẩm đạt 4 sao, 86 sản phẩm đạt 3 sao). Trong đó, nhóm thực phẩm 64 sản phẩm, nhóm đồ uống 2 sản phẩm, nhóm thảo dược 15 sản phẩm, nhóm thủ công mỹ nghệ 5 sản phẩm…        

Tại hội thảo, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương. Hầu hết các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cho các chủ thể, đặc biệt là có chính sách hỗ trợ để mỗi địa phương có 1 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP cũng như thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có tích hợp giao dịch điện tử.

Kết luận tại Hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái nêu rõ: Để đảm bảo chương trình mỗi xã một sản phẩm đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành nghề kinh tế khác, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới xuất khẩu, mục tiêu đặt ra là phải tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh trên địa bàn tỉnh, cân đối số lượng các sản phẩm chuẩn hóa phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn.

Nguyễn Thị Minh Phượng

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái