Đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Năm 2015 là năm cả nước ta kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn (85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước, 70 năm ngày Quốc khánh Nước CHXHCNVN, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,... ); cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham dự Đại hội có một số đồng chí thuộc Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp ý dự thảo báo cáo tổng kết của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã tiến hành đánh giá, kiểm điểm những thành tựu đạt được và những hạn chế cần khắc phục sau nhiệm kỳ lần thứ nhất. Đại hội nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nêu cao vai trò làm chủ, sức mạnh đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao: Chỉ đạo thực hiện các dự án khuyến nông, tổ chức triển khai các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã kiện toàn tổ chức ban chấp hành và các chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Năm năm qua với nhiều thách thức như biến động lớn về tổ chức, về cơ chế hoạt động khuyến nông, về yêu cầu đổi mới… nhưng hoạt động khuyến nông đã bám sát nội dung định hướng của ngành, có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp nên chất lượng công tác khuyến nông đã được nâng cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân, góp phần quan trọng vào thành công của ngành nông nghiệp và triển nông thôn. Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Trung tâm đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thường xuyên chỉ đạo và phổ biến kịp thời chủ trương chính sách của ngành, nghị quyết của Đảng tới các chi bộ, đảng viên, duy trì đều các buổi sinh hoạt chi bộ và có chất lượng tốt, trong nhiệm kỳ đã có nhiều chi bộ và đảng viên được Đảng ủy cấp trên khen thưởng.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí đã chỉ đạo Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cần thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Tiếp tục và tập trung bám sát nội dung định hướng của ngành để triển khai hoạt động khuyến nông: chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

- Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động khuyến nông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng. Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các chi bộ.

- Tiếp tục thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân; Tăng cường công tác dân vận; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với hoạt động của công đoàn cơ sở và đoàn thanh niên.

Với tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban ban chấp hành Đảng ủy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu, có năng lực lãnh đạo, có khả năng đoàn kết, quy tụ, có năng lực thực tiễn, bản lĩnh và trí tuệ đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ to lớn của ngành nói chung và của hoạt động khuyến nông nói riêng, đó là các đồng chí: 
Đồng chí Kim Văn Tiêu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Hoàng Văn Hồng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng; Các đồng chí Hạ Thúy Hạnh, Lương Tiến Khiêm, Đỗ Phan Tuấn, ủy viên.

Ban chấp hành Đảng ủy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khóa II

Đại hội đã thống nhất cao và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 08 chỉ tiêu phấn đấu như sau:
1. 100% đảng viên của Đảng bộ Trung tâm được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XII.
2. 100% Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ trong Đảng bộ xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
3. 100% đảng viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Phấn đấu có ít nhất 1/2 (50%) chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; trong đó 01 chi bộ (25%) đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 90% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm Đảng bộ Trung tâm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
5. Lãnh đạo công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. 
6. Phấn đấu 100% đảng viên trong diện quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị từ trình độ trung cấp trở lên.
7. Trong nhiệm kỳ phấn đấu cử ít nhất 10 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; kết nạp ít nhất 08 đảng viên mới; chuyển chính thức cho 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện.
8. Xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám sát hàng năm và toàn khóa.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn, trên tinh thần chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ nêu cao tinh thần yêu nước, nguyện làm hết sức mình, phát huy cao trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội đã đề ra.

P.TTTT