Để mô hình được thành công, các hộ thực hiện mô hình được cán bộ khuyến nông hướng dẫn về kỹ thuật cải tạo ao, cách chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị một số bệnh thường gặp trên cá. Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% về con giống và thức ăn để thực hiện mô hình. Trong quá trình triển khai mô hình cán bộ kỹ thuật sẽ thường xuyên bám sát và hướng dẫn kịp thời những phát sinh khi thực hiện mô hình.

Ngày 19/8/2021, Trung tâm Khuyến nông đã giao giống cá và thức ăn đợt 1 cho các hộ thực hiện mô hình với số lượng là 45.000 con giống và 3.000 kg thức ăn.

Thông qua việc xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân sẽ bổ sung thêm nguồn giống có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy chiến lược chuyển dịch cơ cấu giống, đa dạng các đối tượng nuôi thủy sản tại tỉnh Đắk Nông./.

Các hộ thực hiện mô hình thả cá giống

 

Nguyễn Thị Minh Hương

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông