Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu được ông Lê Văn Khoa - Chủ nhiệm dự án giới thiệu các nội dung hoạt động, kết quả hoạt động của Dự án năm 2023 và kế hoạch triển khai dự án năm 2024. Bên cạnh đó, học viên cũng được giảng viên truyền đạt những kiến thức về kỹ thuật nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa hữu cơ; được trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa, đưa ra các giải pháp khắc phục để triển khai dự án đạt hiệu quả.

Được biết, Dự án “Xây dựng mô hình nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” là dự án Khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương chủ trì, với quy mô 56 ha. Dự án triển khai trong 03 năm (2023-2025) triển khai tại 03 tỉnh: Hải Dương với tổng quy mô 26 ha (năm 2023 là 10 ha, năm 2024 là 8 ha và năm 2025 là 8 ha); Thái Bình với tổng quy mô 15 ha (năm 2023 là 6 ha, năm 2024 là 4 ha và năm 2025 là 5 ha); Hải Phòng với tổng quy mô 15 ha (năm 2023 là 6 ha, năm 2024 là 4 ha và năm 2025 là 5 ha).

Năm 2024, tỉnh Hải Dương triển khai dự án tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ với quy mô 8,0 ha, với 04 hộ tham gia. Đến thời điểm này, các hộ tham gia đã được hỗ trợ giống rươi, giống lúa và phân bón.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh lớp tập huấn

Trần Cảnh

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương