Sau khi tiếp nhận, 04 hộ nông dân tham gia mô hình đã khẩn trương đưa gà giống vào thả nuôi theo kỹ thuật đã được tập huấn, hướng dẫn trước đó. Tham gia mô hình, các hộ nông dân được hỗ trợ 100% giá trị con giống và vật tư chăn nuôi.

Đây là mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học làm nguyên liệu sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Đình Lập được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp của tỉnh trong năm 2022.

Thông qua mô hình nhằm giúp cho các hộ nông dân tại xã Châu Sơn và các vùng lân cận tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật, phát triển chăn nuôi gà an toàn sinh học làm nguyên liệu sản phẩm OCOP, phát huy thương hiệu "Gà Đình Lập" với giống gà Tiên Yên trên địa bàn huyện Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Các hộ nông dân tham gia mô hình tiến hành thả nuôi đàn gà giống

 

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn