Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh, Chi cục Chăn nuôi thú y, cùng 70 nông dân nuôi trồng thủy sản các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Bến Cầu, TP Tây Ninh, Thị xã Hòa Thành.

Tại buổi Hội thảo hội nghị được nghe Thạc sỹ Phạm Viết Nam (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III tại Nha Trang) báo cáo về đặc điểm sinh học của cá chình bông; BSTY Trần Thanh Sang - Trưởng phòng Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh báo cáo về quy trình kỹ thuật nuôi cá chình bông.

Thảo luận tại hội thảo, nông dân bày tỏ sự quan tâm đến quy trình kỹ thuật nuôi cá chình bông, hiệu quả kinh tế mang lại so với các đối tượng thủy sản truyền thống tại địa phương, đồng thời đề xuất với các cấp các ngành tại địa phương cũng như Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III về khâu cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật ương nuôi cá bột, triển khai nhân rộng mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm…

Định hướng phát triển thời gian tới của tỉnh có thể mở rộng diện tích nuôi trồng phù hợp, chuyển đổi từ các đối tượng thủy sản kém hiệu quả, hiệu quả kinh tế thấp như: cá lóc, rô, trê...., hình thành những vùng sản xuất tập trung các loài thủy sản đặc sản tại Tây Ninh. Cá chình bông là một trong những đối tượng có thể đưa vào chuyển đổi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

Trần Thanh Sang

Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh