Buổi tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp phát triển liên kết tiêu thụ sầu riêng theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm sầu riêng đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng thị trường xuất khẩu. Đây cũng là cơ hội để người nông dân và các doanh nghiệp thu mua nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình liên kết tiêu thụ, các bên cùng bàn bạc, chia sẻ và cùng nhau giải đáp một cách thỏa đáng nhằm tạo ra môi trường liên kết tiêu thụ sầu riêng chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến trao đổi, thảo luận đều khẳng định, thị trường sầu riêng chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện nay, quả sầu riêng đã được xuất khẩu sang nước Trung Quốc theo đường chính ngạch, đây là tín hiệu rất vui cho người trồng sầu riêng và các doanh nghiệp. Để mặt hàng sầu riêng được thông thương dễ dàng, đáp ứng được yêu cầu của phía Trung Quốc, các nông hộ trồng sầu riêng phải đăng ký mã vùng trồng. Tất cả vùng trồng đã đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và đảm bảo các điều kiện như vệ sinh vườn trồng và cách xa nguồn ô nhiễm, loại bỏ ngay những quả rụng và thối hỏng. Phải áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bao gồm giám sát sinh vật gây hại, phòng trừ bằng hóa chất hoặc sinh học và các biện pháp canh tác khác… Đối với các doanh nghiệp phải đăng ký cơ sở đóng gói, tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn,…

Buổi tọa đàm đã giúp liên kết các hộ nông dân sản xuất sầu riêng trên địa bàn, đồng thời giúp nâng cao năng lực, nhận thức trong vai trò liên kết giữa người dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo vùng nguyên liệu đủ lớn, cùng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo sản phẩm đồng đều, có chất lượng, đạt tiêu chuẩn. Qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả sầu riêng đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu.

Phạm Tấn Minh

Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông