Hiện nay nhiều đơn vị, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng thiết bị bay không người lái, tuy nhiên cần phải có một quy trình để hướng dẫn, sử dụng và ứng dụng thiết bị trong công tác bảo vệ thực vật. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị đầu mối cùng các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc Phòng xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sử dụng thiết bị bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa.

Với 2 lớp tập huấn tại tỉnh Quảng Trị, mỗi lớp tập huấn gồm 12 học viên, bao gồm cán bộ khuyến nông, nhân viên khuyến nông, HTX, nông dân sản xuất giỏi. Trong 10 ngày tham gia tập huấn, các học viên được các giảng viên của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc giới thiệu chi tiết về thiết bị, hướng dẫn cách lắp đặt, điều khiển đường bay, vận hành bay, cách thức tạo đường bay, chọn kiểu bản đồ đường bay, hướng dẫn an toàn bay, xin giấy phép bay…

Thông qua qua khóa đào tạo, huấn luyện các học viên tham gia tập huấn sẽ nắm vững thao tác, am hiểu về cơ khí thiết bị và vận hành nhuần nhuyễn máy bay phun thuốc không người lái đảm bảo nguyên tắc an toàn cho con người và tài sản.

Trao đổi với chúng tôi ông Trần Cẩn – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị cho biết: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã bàn giao cho Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Trị 10 máy bay không người lái HLD18. Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị dự kiến sẽ hỗ trợ 10 máy bay cho 10 địa phương sử dụng, vận hành, quản lý và tiến tới thành lập tổ quản lý, vận hành máy bay không người lái HLD18 và tổ khuyến nông cộng đồng. Trong thời gian tới, đây là lực lượng nòng cốt của hệ thống khuyến nông địa phương chuyển giao công nghệ hiện đại đến bà con nông dân, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ sức khỏe người nông dân sản xuất nông nghiệp và góp phần giảm tác động đến yếu tố môi trường.

Giảng viên giới thiệu về thiết bị bay không người lái với các học viên

 

Các học viên thực hành điều khiển bay ngoài đồng ruộng

 

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị