Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp nhận kiến thức về việc lựa chọn địa điểm bố trí lồng, bè nuôi cá; kỹ thuật làm lồng, bè; lựa chọn cá giống; kỹ thuật thả cá giống; các giai đoạn sinh trưởng của cá nheo Mỹ; biện pháp chăm sóc, quản lý, phòng trị bệnh cho cá; quản lý sản xuất bằng sổ nhật ký… Cùng với các nội dung lý thuyết, lớp tập huấn còn tổ chức trực quan kỹ thuật mổ phân tích mẫu bệnh phẩm, kỹ thuật phối trộn thức ăn và sử dụng thuốc phòng bệnh cho cá.

Trong thời gian tập huấn, học viên được bố trí đi tham quan, thực hành kỹ thuật phân tích mẫu nước, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cá lồng tại khu vực lòng hồ đập Tà Keo, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình.

Thông qua tập huấn, học viên nắm vững kỹ thuật nuôi cá lồng, bè, qua đó về địa phương vận động, tuyên truyền bà con nhân dân phát triển phong trào nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa, khai thác tiềm năng ở các vùng trọng điểm có diện tích mặt nước hồ chứa, sông suối trong tỉnh./.

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn