leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi lễ 

Nội dung hợp tác nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị trái cây nhiệt đới tại Việt Nam” (GQSP Việt Nam). Với mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh và tính bền vững của xuất khẩu trái cây nhiệt đới Việt Nam thông qua đổi mới, đa dạng hóa, cải thiện chất lượng và năng lực tuân thủ các tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu thị trường hiện đại.

GQSP Việt Nam là một phần của Chương trình tiêu chuẩn và chất lượng toàn cầu do UNIDO thực hiện, Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ thông qua Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO). Đây là cách tiếp cận có hệ thống nhằm tăng cường năng lực tuân thủ tiêu chuẩn, chất lượng, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án hướng tới 3 kết quả: Năng lực kỹ thuật, tính bền vững của hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng, các dịch vụ đánh giá sự phù hợp liên quan đến ngành xuất khẩu trái cây nhiệt đới được nâng cao; nâng cao năng lực chuỗi giá trị xuất khẩu trái cây nhiệt đới đáp ứng yêu cầu thị trường và cạnh tranh ở các thị trường mục tiêu thông qua việc tuân thủ quy định kỹ thuật, yêu cầu chất lượng khác, thích ứng với thay đổi, đổi mới, công nghệ mới; cải thiện văn hóa chất lượng thông qua chính sách thuận lợi, đổi mới thị trường, cơ cấu tổ chức cho phép phát triển xuất khẩu hiệu quả.

Mục tiêu hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Dự án GQSP Việt Nam nhằm đưa các quy trình thao tác chuẩn (SOP) và các sáng kiến đổi mới về sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm trái cây (sầu riêng, xoài, bưởi, chanh leo) vào chương trình khuyến nông quốc gia để thực hiện rộng rãi tại các địa phương và nâng cao năng lực cán bộ khuyến nông cộng đồng.

Theo biên bản thoả thuận hợp hợp tác, Dự án GQSP Việt Nam hỗ trợ chuyên gia xây dựng các SOP về canh tác, thu hoạch, sản xuất trái cây nhiệt đới (sầu riêng, xoài, bưởi, chanh leo) phù hợp với công tác khuyến nông. Hỗ trợ chuyên gia xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo, tập huấn SOP về canh tác, thu hoạch, sản xuất trái cây nhiệt đới (sầu riêng, xoài, bưởi, chanh leo). Hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng học liệu dưới dạng video, tài liệu đào tạo tập huấn phục vụ công tác khuyến nông trong chuỗi trái cây nhiệt đới (sầu riêng, xoài, bưởi, chanh leo). Hỗ trợ tổ chức một số khóa học ToT khuyến nông điểm sử dụng tài liệu đã biên soạn. Hỗ trợ một số hoạt động truyền thông (hội thảo, toạ đàm) về phương pháp xây dựng và sử dụng tài liệu.

Đối với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cử đại diện làm đầu mối thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai bên; tham gia biên soạn tài liệu SOP cho trái cây dự án chọn; tham gia xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo, tập huấn (sầu riêng, xoài, bưởi, chanh leo) phù hợp với công tác khuyến nông. Tổ chức các khóa tập huấn ToT, mạng lưới khuyến nông, nhất là khuyến nông cộng đồng sử dụng tài liệu đã biên soạn; tổ chức sự kiện truyền thông lan tỏa phương pháp, cách tiếp cận. Tiếp nhận, phổ biến SOP, học liệu, tài liệu tập huấn đến các địa phương có diện tích cây ăn quả lớn trong phạm vi cả nước; mở rộng tập huấn về SOP cũng như đổi mới công nghệ, gia tăng giá trị… qua các chương trình khuyến nông, mạng lưới khuyến nông cộng đồng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Hai bên sẽ hợp tác đưa các quy trình, thao tác chuẩn, sáng kiến đổi mới về sản xuất, xuất khẩu một số sản phẩm trái cây vào chương trình khuyến nông quốc gia để thực hiện rộng rãi tại các địa phương 

Thúy Hiên