Thời tiết tại các tỉnh phía Bắc trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiếp tục có 1-2 đợt không khí lạnh kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan (mưa phùn, mưa đá, lốc xoáy). Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn, rầy gây hại trên các trà lúa.

Để góp phần bảo vệ an toàn vụ lúa Đông Xuân 2021-2022 từ nay đến cuối vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phía Bắc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, thực hiện công tác điều tra phát hiện và dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh, gây hại của các sinh vật gây hại chính để chủ động hướng dẫn, chỉ đạo phòng chống. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng chống kịp thời một số sinh vật gây hại chính trên lúa. Cụ thể:

- Đối với bệnh đạo ôn hại cổ bông, gié: theo dõi sát diễn biến của thời tiết để hướng dẫn và chỉ đạo phòng chống, nhất là tại những vùng có nguy cơ cao (giống nhiễm, những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, những diện tích thường nhiễm bệnh nặng trong các năm trước) bằng các loại thuốc đặc hiệu ngay khi lúa bắt đầu trỗ và sau khi đã trỗ thoát.

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: theo dõi diễn biến phát sinh của rầy lứa 3 trên các trà lúa giai đoạn từ chín sữa – chín; tổ chức phòng chống kịp thời những diện tích có mật độ cao ngay từ khi xuất hiện rầy cám (rầy tuổi 1-2-3) bằng các loại thuốc đặc hiệu.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 trên những diện tích lúa trỗ muộn cuối tháng 5, đầu tháng 6, tổ chức chỉ đạo phòng trừ trên diện tích lúa có mật độ sâu cao, nhất là diện tích xanh tốt tại các tỉnh ven biển.

- Đối với bệnh lùn sọc đen: theo dõi bẫy đèn, giám sát rầy lưng trắng di trú ngay từ cuối vụ Đông Xuân đến đầu vụ Mùa, thu mẫu rầy vào đèn giám định virus lùn sọc đen để chủ động biện pháp phòng chống bệnh cho vụ lúa Mùa 2022.

Ngoài ra, cần quan tâm theo dõi và chỉ đạo phòng chống một số sinh vật gây hại khác như sâu đục thân lúa hai chấm, bọ xít, chuột,… trên trà lúa trỗ muộn và cực muộn.

Các Sở tập trung hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định với vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về tình hình sinh vật gây hại cây trồng và phương án phòng chống.