leftcenterrightdel
Ban chủ tọa, Ban cố vấn hội nghị tổng kết mô hình 

Trong năm 2022, dự án đã xây dựng thành công mô hình nuôi 400 con lợn thịt theo quy trình VietGAHP tại cơ sở chăn nuôi của ông Đặng Phú Nguyên - thành viên của HTX sản xuất và dịch vụ nông lâm ngư nghiệp Thiên Lộc - Quảng Ninh. Nhờ áp dụng tốt quy trình VietGAHP, xây dựng chuồng trại hợp lý, sử dụng con giống tốt, chủ động phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường, các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt hoặc vượt so với mục tiêu ban đầu đề ra của dự án.

Cụ thể là tỷ lệ nuôi sống của đàn lợn đạt 100%, tăng khối lượng đạt trên 700g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là dưới 2,4 kg. Dự án cũng đã kết nối và hỗ trợ hỗ trợ các thành viên trong HTX sản xuất và dịch vụ nông lâm ngư nghiệp Thiên Lộc ký kết được 2 hợp đồng bao tiêu sản phẩm thịt lợn hơi và thịt lợn tươi đóng gói với công ty Khai thác Khoáng Sản Thiên Thuận Tường Quảng Ninh. Phía công ty đã cam kết thu mua toàn bộ lợn thịt của các thành viên trong HTX với giá cao hơn so với giá bình quân của thị trường tại thời điểm xuất bán. Chính vì vậy hiệu quả kinh tế của mô hình đạt cao hơn hẳn so với trước khi cơ sở tham gia vào dự án cũng như so với các hộ chăn nuôi đại trà trên địa bàn.

Để lan tỏa hiệu quả của dự án cũng như mô hình, 90 học viên đã được tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật chăn nuôi theo VietGAHP cũng như tìm hiểu vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP; 150 đại biểu là người chăn nuôi, cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông… đã được tham quan học tập tại điểm trình diễn của mô hình.

Tại hội nghị, đại biểu đã được các chuyên gia là PGS. Trần Văn Phùng và TS. Bùi Đình Hòa trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo VietGAHP và liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu và các chuyên gia tham dự hội nghị đều đánh giá mô hình chăn nuôi lợn thịt mà dự án triển khai năm 2022 tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, là mô hình phù hợp với định hướng phát triển bền vững của ngành chăn nuôi lợn hiện nay. Trong các năm tiếp theo dự án sẽ được tiếp tục triển khai tại Quảng Ninh, Bắc Giang và Tuyên Quang trên cơ sở của các kết quả đã đạt được trong năm 2022.

leftcenterrightdel

Một lớp tập huấn kỹ thuật ngoài mô hình của dự án

Nguyễn Vũ Quang

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên