Ngày 15/6/2022, Trạm Khuyến nông thành phố Hà Giang đã phối hợp với UBND xã Ngọc Đường tổ chức cấp giống gà cho các hộ thực hiện mô hình ở thôn Bản Tùy, thôn Bản Cưởm II và thôn Nậm Tài của xã Ngọc Đường. Quy mô thực hiện 1.500 con. 3 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% giá giống, thức ăn hỗn hợp và thuốc thú y.

Trước đó, ngày 6/7/2022, Trạm Khuyến nông thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà có sử dụng đệm lót theo hướng an toàn sinh học cho 30 học viên là những hộ tham gia mô hình và các hộ có nhu cầu tập huấn trên địa bàn xã Ngọc Đường. Các học viên đã được cán bộ Trạm Khuyến nông thành phố hướng dẫn cách chăm sóc, tiêm phòng và điều trị bệnh trên đàn gà, cách sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi để hạn chế dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Trong quá trình thực hiện mô hình, các cán bộ khuyến nông sẽ thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh có thể xảy ra để có biện pháp hướng dẫn bà con xử lý kịp thời./

Giao giống gà cho các hộ thực hiện mô hình

 

Gà giống cấp cho các hộ dân

 

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn các hộ dân thực hành cách sử dụng đệm lót bằng chế phẩm vi sinh học

.

Trần Thu – Anh Quốc

Trạm Khuyến nông TP Hà Giang