Các đại biểu thăm quan đầu bờ mô hình phát triển một số giống sen mới theo chuỗi giá trị

 

Hội nghị cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện đề tài, bước đầu cho thấy 5 giống hoa sen cơ bản phù hợp với thổ nhưỡng của Ninh Bình. Các sản phẩm thu được là hoa sen, hạt sen, ngó sen, củ sen và lá sen đều có năng suất cao và chất lượng tốt. Số lượng sản phẩm thu được một phần để bán tươi; phần còn lại được thực hiện sơ chế, chế biến sản phẩm, cho giá trị hiệu quả kinh tế cao.

Tỉnh Ninh Bình xác định phát triển kinh tế lấy du lịch làm mũi nhọn thì nông nghiệp có nhiều cơ hội để hỗ trợ du lịch phát triển. Qua việc thực hiện Đề tài cho thấy cây sen là cây trồng rất phù hợp với đồng đất tỉnh Ninh Bình. Để mở rộng được diện tích trồng sen, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh đề nghị: Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ cơ quan chủ trì đề tài hoàn thiện các quy trình trồng cây sen để nghành nông nghiệp tiếp nhận quy trình nhân ra diện rộng; Phòng Nông nghiệp huyện Hoa Lư nghiên cứu công nhận các sản phẩm OCOP từ cây sen; Trung tâm Khuyến nông phối hợp chặt chẽ với các với huyện rà soát thực trạng các vùng để trồng sen. Riêng Viện Nghiên cứu Rau Quả tăng cường kết nối các Hợp tác xã trồng sen với các doanh nghiệp thu mua và xây dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm về sen; chuyển giao một số mô hình cây cảnh cho địa phương để phát triển du lịch.

Đinh Thị Hồng Liên

Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình