Sáng ngày 19/07/2022, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tây Hòa và UBND xã Hòa Bình 1 tổ chức giao 1800 con lươn giống cho hộ dân thực hiện mô hình tại xã với diện diện tích 30 m2.

Các hộ được chọn để thực hiện mô hình phải có nguyện vọng áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các hộ khác…, có đủ kinh phí đóng đối ứng; có cơ sở vật chất như: có hệ thống bể chắc chắn, có mái che để nuôi lươn thương phẩm, bể được xây bằng xi măng hoặc đóng khung lót bạt chắc chắn, diện tích mỗi bể từ 6-12m2, nguồn nước cấp cho bể là nguồn nước sạch, sử dụng nước giếng hoặc lấy nước từ kênh mương sau đó lắng lọc, xử lý diệt khuẩn trước khi cấp vào bể, độ pH từ 6,8 – 7,5, mực nước duy trì trong bể từ 7-15 cm, hàng ngày thay nước mới 100%.

Được biết, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên sẽ tiếp tục giao nhận cho 02 huyện còn lại là huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên với diện tích 45 m2 có 02 hộ tham gia mô hình số lượng con giống giao nhận: 2.700 con; thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với diện tích 200m2 có 01 hộ tham gia mô hình số lượng con giống giao nhận: 12.000 con.

Giao nhận lươn giống tại hộ dân Nguyễn Thị Hòa, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

Trần Nguyễn Lâm Viên

Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa, Phú Yên