Mô hình được triển khai tại xã Phong Bình và xã Linh Trường huyện Gio Linh với 70 hộ tham gia trên diện tích 10 ha (mỗi điểm 5ha), sử dụng giống ngô biến đổi gen NK7328 BT/GT có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp gieo trồng trên đất lúa thiếu nước trong vụ Hè Thu.

Việc triển khai mô hình gặp không ít khó khăn như đầu vụ xảy ra mưa làm lớn ảnh hưởng đến tiến độ làm đất và gieo trồng; các hộ dân tham gia mô hình tại xã Linh Trường đều là đồng bào dân tộc... nhưng với nỗ lực, đến nay ngô đã trổ cờ phun râu, đống hạt, kết quả bước đầu rất khả quan. Đặc biệt mô hình này có sự liên kết với tổng công ty Thương mại Quảng Trị thu mua tại ruộng cho bà con với giá 1.000 đồng/kg chặt ngang gốc cây. Năng suất dự kiến khoảng 50 đến 60 tấn/ha và cho thu nhập 25 triệu/ha.

Trong chuyến công tác của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia tại tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia đánh giá cao những hoạt động của Trung tâm khuyến nông Quảng Trị trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn liên kết tiêu thụ sản phẩn.

Mô hình triển khai ngoài việc tiết kiệm nguồn nước tưới còn là giải pháp hợp lý tránh tình trạng bỏ phí đất sản xuất, canh tác kém hiệu quả. Thông qua mô hình sẽ thay đổi phương thức canh tác, nâng cao trình độ thâm canh, khoa học kỹ thuật, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân.

Đến nay, kết quả của mô hình rất khả quan (ảnh: Ánh Nguyệt)

Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị