Để triển khai mô hình thành công, công tác chọn điểm chọn hộ đã được thực hiện bài bản ngay từ đầu. Qua đó, đã chọn được 20 hộ tham gia mô hình là những hộ có kinh nghiệm và trình độ thâm canh cây rau màu. Cánh đồng thực hiện mô hình là khu vực tưới tiêu thuận lợi, chuyên sản xuất cây rau các loại phục vụ cho thị trường.

Thực tế cho thấy, xã Đông Yên trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác chuyện dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất rau màu các loại phục vụ cho thị trường. Tuy nhiên trình độ thâm canh người dân chưa đồng đều, đặc biệt việc tuân thủ các quy trình an toàn trong sản xuất rau, màu các loại có lúc còn chưa được các hộ quan tâm. Chính vì vậy, mô hình được triển khai với mục đích giúp bà con nông dân ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất từ khâu làm đất, chọn giống, trồng, chăm sóc đến thu hoạch, tạo ra sản phẩm an toàn để đưa ra thị trường. Được sự chỉ đạo sát sao của cán bộ khuyến nông và tập trung chăm sóc của bà con nông dân, áp dụng tốt các kỹ thuật nên cây bí xanh trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, sạch sâu bệnh, tỷ lệ ra hoa, đậu quả cao.

Ông Đàm Quang Lượng – cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Đông Sơn cho biết: Qua đánh giá thực tế cho thấy, đây là mô hình có triển vọng, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân, năng suất trong mô hình đạt trên 40 tấn/ha, cao hơn so với đại trà 10-20%. Đặc biệt, do sản xuất theo quy trình an toàn nên toàn bộ sản phẩm của mô hình đã được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu. Tin tưởng với hiệu quả mô hình đem lại sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian sắp tới./.

Mô hình sản xuất bí xanh an toàn gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm

 

Nguyễn Trọng Minh

Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa