Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Năm 2020, cả nước ta vừa kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)…; Đây cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn TN, Văn phòng thường trực tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Phan Thành Công, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Bộ. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí thuộc Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh: Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có những diễn biến mới, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi xen lẫn với khó khăn, thách thức, đã không ngừng tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi một cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về công tác khuyến nông, Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác. Vai trò, vị trí của Trung tâm ngày càng được khẳng định và nâng cao. Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho những tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ qua là những minh chứng cho quá trình phấn đấu, trưởng thành của cán bộ, đảng viên trong Trung tâm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và báo cáo của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đại hội cũng nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm những thành tựu đạt được và những hạn chế cần khắc phục sau nhiệm kỳ II.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN và PTNT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao Đảng bộ Trung tâm đã chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, tạo lập được đảng bộ đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm. Sự phối hợp của Ban chấp hành Đảng ủy và lãnh đạo Trung tâm tạo sự đoàn kết thống nhất trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ Bộ giao. Là đơn vị sự nghiệp nhưng Trung tâm tham gia rất sau vào quá trình quản lý nhà nước, bám sát thực tiễn, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của Bộ. Trung tâm là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhân dân. Trung tâm đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Bộ, ngành.

Đồng chí cũng đánh giá cao tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Trung tâm đã có tinh thần trách nhiệm, vượt khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã xây dựng được đơn vị sự nghiệp đoàn kết, thống nhất, dân chủ kỷ cương và văn hóa. Trung tâm đã tập trung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, nhiều năm liền Đảng bộ Trung tâm đã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng hoạt động thời gian tới, đồng chí đã chỉ đạo Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cần thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Đảng ủy Trung tâm, các chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên thường xuyên tự giác thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng là: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu gương.

- Lãnh đạo Trung tâm cùng Đảng ủy tiếp tục đổi mới, sáng tạo trên tinh thần thực tiễn để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Bộ giao trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến đổi và trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Khơi dậy và cổ vũ tiềm năng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Cần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng nhu cầu, cổ vũ sự vươn lên của thế hệ trẻ.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên tinh thần khách quan, tiến bộ và hiệu quả. Trên tinh thần đó, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ đảng viên.

- Thời gian tới Trung tâm dành sự quan tâm nhiều hơn cho công tác phát triển đảng viên.

Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng ủy TTKNQG lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng ủy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu, có năng lực lãnh đạo, có khả năng đoàn kết, quy tụ, có năng lực thực tiễn, bản lĩnh và trí tuệ đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ to lớn của ngành nói chung và của hoạt động khuyến nông nói riêng: Đồng chí Lê Quốc Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Hoàng Văn Hồng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng; Các đồng chí ủy viên Đỗ Phan Tuấn, Nguyễn Bá Tiến, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Xuân Trường và Nguyễn Huy Thuấn.

Ban chấp hành Đảng ủy TTKNQG lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

 

Đại hội đã thống nhất cao và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các chỉ tiêu phấn đấu như sau:

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng nhiệm vụ, kế hoạch được giao đúng nội dung, đúng đối tượng, đúng tiến độ;

- Phấn đấu 30% đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

- 95% CBVC hoàn thành tốt nhiệm trở lên; trong đó 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể Trung tâm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

- Phấn đấu 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII.

- 100% các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII.

- 100% các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập tấp gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

- Phấn đấu 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% chi bộ trực thuộc đạt chi bộ HTXS nhiệm vụ; Đảng bộ Trung tâm đạt tiêu HTTNV trở lên.

- Trong nhiệm kỳ phấn đấu cử ít nhất 07 quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; kết nạp ít nhất 05 đảng viên mới; chuyển chính thức cho 100% đảng viên dự bị.

- Phấn đấu ít nhất 10 đồng chí hoàn thành khóa học lý luận từ trung cấp trở lên.

Về công tác kiểm tra, giám sát

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng năm và toàn khóa.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ và sức mạnh tập thể, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trong sạch, vững mạnh.

 Việt Oanh

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Tin về Đại hội trên báo:

Nông nghiệp Việt Nam

Dân Việt