Quá trình xây dựng trang web “Agri-Kumamoto”

Phát hành tạp chí nông nghiệp hàng tháng “Kumamoto Agri”

Cán bộ khuyến nông và các cơ quan liên quan cung cấp kiến thức, công nghệ, thông tin,… cho người nông dân ở tỉnh Kumamoto thông qua tạp chí nông nghiệp hàng tháng “Kumamoto Agri”. Cán bộ khuyến nông đến thăm từng hộ nông dân và phát tận tay sau đó chuyển sang gửi bưu điện. Tuy nhiên có những vấn đề như số lượng và loại thông tin có thể được truyền đạt, đối tượng mục tiêu cần cung cấp và khó khăn trong việc cung cấp thông tin kịp thời. Do đó để số hoá việc phổ biến thông tin một cách nhanh chóng, trang web “Agri Kumamoto” đã được thiết lập nhằm số hoá thông tin và tăng cường quản lý nông nghiệp đồng thời hiện thực hoá nền nông nghiệp Kumamoto có thể cạnh tranh với thế giới.

“Agri-Kumamoto” là trang web phổ biến thông tin cho nông dân

Cùng với việc phát triển của môi trường Internet, việc phát hành tạp chí bằng giấy đã được chuyển sang vận hành trên trang web nhằm cung cấp thông tin rộng rãi hơn cho người nông dân trong tỉnh, giảm được chi phí liên quan đến phát hành do chuyển hết sang vận hành trên trang web. Từ năm 2020, tỉnh Kumamoto kết thúc việc phát hành tạp chí nông nghiệp “Kumamoto - Agri” hàng tháng; bắt đầu vận hành trang thông tin nông nghiệp “Agri-Kumamoto”.

Nội dung đăng trên trang web “Agri – Kumamoto"

Trang chủ bao gồm 10 hạng mục: 1. Thông báo (dự báo sự bùng phát sâu bệnh hại, các biện pháp phòng chống thiệt hại cho cây trồng,..); 2. Thông tin về nghiên cứu thử nghiệm (Đăng “công nghệ mới” được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp của tỉnh); 3. Thông tin về nông nghiệp thông minh (đăng thông tin về máy bay không người lái, thiết bị nông nghiệp tự động); 4. Tài liệu kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi (đăng thông tin công nghệ liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi); 5. Giới thiệu nông dân (đăng tin về nông dân mới và nông dân đang làm nông nghiệp với sự quan tâm đặc biệt); 6. Giới thiệu các cuộc thi về nông nghiệp; 7. Thông tin về hoạt động khuyến nông; 8. Thông tin về chính sách; 9. Tài liệu tham khảo; 10. Các liên kết.

Số người truy cập trang khoảng 141.000 người, số lượt xem khoảng 176.000 lượt; số trang đã xem: 334.000 trang. Ngoài nông dân trong tỉnh, kể cả những người khác không phải là nông dân trong và ngoài tỉnh cũng truy cập vào trang web để đọc thông tin.

leftcenterrightdel
Giao diện trang web thông tin nông nghiệp “Agri-Kumamoto”

Phương pháp vận hành trang “Agri-Kumamoto”

Bảo trì và quản lý trang chủ: Tỉnh Kumamoto uỷ thác việc quản lý, đăng bài lên trang web cho một doanh nghiệp tư nhân. Cán bộ khuyến nông tại 11 khu vực trong tỉnh, nhân viên của Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, nhân viên hành là người viết bài.

Phương pháp chọn bài để đăng: Thông báo, thông tin về nghiên cứu thử nghiệm, thông tin về nông nghiệp thông minh được đưa lên trang “Agri-Kumamoto” theo yêu cầu của Trung tâm phòng trừ sâu bệnh hại, Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, Cơ quan hành chính.

Đối với nội dung lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi: Vào đầu năm tài chính, các chuyên gia hỗ trợ đổi mới nông nghiệp quyết định nội dung sẽ đăng, trong đó tập trung trọng điểm vào các công việc/ thao tác đối với của từng loại cây trồng, vật nuôi. Các cán bộ khuyến nông trẻ ở mỗi khu vực sẽ được phân công viết bài về các nội dung này và các chuyên gia hỗ trợ đổi mới nông nghiệp sẽ duyệt các bản thảo để đăng lên trang web.

Đối với mục giới thiệu nông dân được chia thành 4 lĩnh vực: 1. Nông dân mới (người bắt đầu làm nông nghiệp, nông dân trẻ,…); 2. Người làm nông nghiệp với sự quan tâm đặc biệt đến kỹ thuật canh tác và bán hàng; 3. Phụ nữ toả sáng: nông dân nữ và các nhóm đang hoạt động ở từng khu vực; 4. Tuyên truyền, phổ cập thực phẩm của quê hương Kumamoto. Các bài đăng sẽ được tham khảo ý kiến của Phòng Khuyến nông, Chấn hưng nông nghiệp.

Hàng tháng Phòng Khuyến nông, Chấn hưng nông nghiệp của từng khu vực đưa thông tin về khuyến nông của từng khu vực do đơn vị phụ trách. Các cơ quan hành chính viết các tin bài về thông tin của các dự án hỗ trợ, các cơ quan nghiên cứu viết các tin bài về thành quả nghiên cứu mỗi khi có thông tin.

Phương pháp phổ biến rộng rãi thông tin kỹ thuật cho nông dân

Gửi bản tin qua email: Sau khi thông tin mới được đăng tải trên trang “Agri-Kumamoto” sẽ được gửi đến những người đăng ký qua email (khoảng 1.000 người đăng ký). Người đăng ký xác nhận thông tin kỹ thuật,… trên các bản tin qua email.

Khi đi thăm thực địa, cán bộ khuyến nông sử dụng máy tính bảng để giải thích cho nông dân bằng cách mở trang “Agri-Kumamoto” vừa cho nông dân xem tư liệu vừa cung cấp thông tin kỹ thuật, hướng dẫn cho họ làm theo.

Tại văn phòng Khuyến nông và chấn hưng nông nghiệp của 11 khu vực trên địa bàn tỉnh, các giảng viên khuyến nông và những người khác làm việc trực tiếp với nông dân để hướng dẫn về kỹ thuật canh tác và trả lời các tư vấn cho người dân.

Quỳnh Yến

Theo Ban Nông lâm ngư nghiệp tỉnh Kumamoto, Nhật Bản