• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Chủ nhật, ngày 02-04-2023, 12:14 (GMT +7)

Đẩy mạnh xã hội hoá, hướng doanh nghiệp làm khuyến nông
Đẩy mạnh xã hội hoá, hướng doanh nghiệp làm khuyến nông31/03/2023 09:28
Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam
Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam08/03/2023 10:48
Công bố thành lập nhóm công tác đối tác công tư ngành lúa gạo Việt Nam
Công bố thành lập nhóm công tác đối tác công tư ngành lúa gạo Việt Nam07/03/2023 10:01
Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với hệ thống khuyến nông” tại Tiền Giang
Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với hệ thống khuyến nông” tại Tiền Giang15/12/2022 09:58
Hội thảo quốc tế về hợp tác công – tư PPP trong hoạt động khuyến nông
Hội thảo quốc tế về hợp tác công – tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông19/06/2020 16:26
Thành lập nhóm công tác Đối tác công tư PPP về chè
Thành lập nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về chè05/06/2020 13:35
Chuẩn bị “Diễn đàn tầm nhìn Ngành hàng chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP về chăn nuôi”
Chuẩn bị “Diễn đàn tầm nhìn Ngành hàng chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP về chăn nuôi”10/07/2019 17:02
Lâm Đồng Hiệu quả Chương trình hợp tác công tư PPP phát triển cà phê bền vững năm 2015
Lâm Đồng: Hiệu quả Chương trình hợp tác công tư (PPP) phát triển cà phê bền vững năm 201501/07/2016 15:15
Đăk Nông Tín hiệu vui từ mô hình hợp tác công tư sản xuất cà phê bền vững PPP
Đăk Nông: Tín hiệu vui từ mô hình hợp tác công tư sản xuất cà phê bền vững (PPP)07/12/2015 11:47
Thông báo số 3294/TB-BNN-HTQT về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc triển khai kết quả cuộc họp Nhóm Công tác PPP về hồ tiêu và gia vị27/04/2015 16:23

Đẩy mạnh xã hội hoá, hướng doanh nghiệp làm khuyến nông

Với vai trò, sứ mệnh kết nối giữa doanh nghiệp với người nông dân trong thời đại mới, đòi hỏi hệ thống khuyến nông phải củng cố và tăng cường liên kết với doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ hơn nữa nhằm tăng giá trị của sản xuất.

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia