• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Chủ nhật, ngày 26-05-2024, 01:14 (GMT +7)

Hội thảo Tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng lúa gạo Việt Nam
Hội thảo: Tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng lúa gạo Việt Nam08/09/2023 16:20
Phát triển các mô hình liên kết, hợp tác nuôi tôm chân trắng theo chuỗi giá trị
Phát triển các mô hình liên kết, hợp tác nuôi tôm chân trắng theo chuỗi giá trị21/06/2023 17:35
Đẩy mạnh xã hội hoá, hướng doanh nghiệp làm khuyến nông
Đẩy mạnh xã hội hoá, hướng doanh nghiệp làm khuyến nông31/03/2023 09:28
Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam
Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam08/03/2023 10:48
Công bố thành lập nhóm công tác đối tác công tư ngành lúa gạo Việt Nam
Công bố thành lập nhóm công tác đối tác công tư ngành lúa gạo Việt Nam07/03/2023 10:01
Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với hệ thống khuyến nông” tại Tiền Giang
Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với hệ thống khuyến nông” tại Tiền Giang15/12/2022 09:58
Hội thảo quốc tế về hợp tác công – tư PPP trong hoạt động khuyến nông
Hội thảo quốc tế về hợp tác công – tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông19/06/2020 16:26
Thành lập nhóm công tác Đối tác công tư PPP về chè
Thành lập nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về chè05/06/2020 13:35
Chuẩn bị “Diễn đàn tầm nhìn Ngành hàng chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP về chăn nuôi”
Chuẩn bị “Diễn đàn tầm nhìn Ngành hàng chăn nuôi và Lễ ra mắt Nhóm công tác PPP về chăn nuôi”10/07/2019 17:02

Hợp tác Quốc tế và Hợp tác Công tư (PPP) - Mở rộng không gian hoạt động khuyến nông

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia