Ban chủ tọa, Ban cố vấn Diễn đàn

 

Việt Nam là quốc gia ven biển, có lịch sử phát triển lâu dài gắn liền với biển, có nhiều tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển. Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, năm 2021 cả nước có 75.000 ha diện tích nuôi biển, thể tích nuôi lồng 8 triệu m3; sản lượng đạt 700.000 tấn. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích nuôi biển cả nước đạt 280.000 ha, thể tích lồng nuôi 10,0 triệu m3; sản lượng nuôi biển đạt 850.000 tấn. Xu hướng nuôi hải sản bằng hình thức lồng bè đang phát triển mạnh mẽ tại các địa phương như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Tiềm năng nuôi hải sản trên biển của Việt Nam là rất lớn nhưng chưa khai thác được nhiều. Thực tiễn sản xuất hiện nay cho thấy vẫn còn những khó khăn, tồn tại trong công tác quy hoạch, tổ chức sản xuất; việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật; chất lượng đầu vào con giống; vấn đề thức ăn và môi trường; việc liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ...

Hiện tại để đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng bè trên biển, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang triển khai 04 dự án khuyến nông trung ương về nuôi cá lồng bè trên biển gồm: Dự án “Xây dựng mô hình nuôi biển cá giò (Rachycentrocanadum)” tại tỉnh Khánh Hòa; Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá chim vây vàng bằng lồng HDPE đảm bảo an toàn thực phẩm” tại 02 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa; Dự án “Xây dựng mô hình nuôi biển cá giò (Rachycentrocanadum) thương phẩm tại vùng biển miền Trung”; Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá trân châu thương phẩm bằng lồng HDPE thích ứng vùng biển đảo” tại tỉnh Kiên Giang.

Tại Diễn đàn, đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, thảo luận 05 vấn đề chính. Đó là, các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng bè trên biển; trong đó, tập trung vào quy trình, công nghệ nuôi và sản xuất con giống, thức ăn và dinh dưỡng phục vụ nuôi biển, hiệu quả của việc áp dụng công nghệ mới, vật liệu nuôi biển HDPE và kỹ thuật lắp đặt, chi phí đầu tư, kiểm soát, quản lý dịch bệnh và môi trường biển... Các chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, xây dựng Đề án phát triển vùng nuôi; vấn đề quy hoạch, quản lý và tổ chức sản xuất nghề nuôi cá lồng bè trên biển tại các địa phương; giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, thông tin tuyên truyền; vấn đề liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu đầu ra, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nuôi biển… được đại biểu quan tâm trao đổi, thảo luận.

Ông Đỗ Đình Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã tập trung chỉ đạo và hình thành những vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với các đối tượng chủ lực có giá trị kinh tế cao như cá biển, nhuyễn thể. Đặc biệt Quảng Ninh còn phát triển nghề nuôi trai cấy ngọc và hoạt động nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch. Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ đầu tư phát triển nuôi biển theo quy mô công nghiệp, hiện đại; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ các vùng nuôi biển tập trung xa bờ; phát triển các mô hình trang trại nuôi biển quy mô công nghiệp gắn với du lịch sinh thái kết hợp trải nghiệm… từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm thủy sản của miền Bắc

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đại biểu tham quan mô hình ứng dụng công nghệ HDPE vào nuôi thủy sản bền vững quy mô công nghiệp của tập đoàn nhựa Super Trường Phát tại thị xã Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đại biểu tham quan mô hình ứng dụng công nghệ HDPE vào nuôi thủy sản bền vững tại thị xã Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 

Kết thúc diễn đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Hoàng Văn Hồng cho biết, sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến từ diễn đàn báo cáo lãnh đạo Bộ NN và PTNT để có những chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm phát triển nuôi cá lồng bè trên biển bền vững.Ông cũng đề nghị Sở NN và PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh trong vùng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển nuôi cá lồng bè trên biển bền vững. Đề nghị dác doanh nghiệp dựa trên thông tin và kết quả của diễn đàn để đề xuất đặt hàng các các nội dung liên kết hợp tác với hệ thống khuyến nông, HTX, người nông dân để hợp tác cung ứng dịch vụ đầu vào và đầu ra. HTX, người sản xuất căn cứ vào thông tin tại diễn đàn để tổ chức sản xuất một cách có hiệu quả. Đồng thời liên hệ với các doanh nghiệp để liên kết, cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tuyên truyền về nội dung, kết quả của diễn đàn để khuyến cáo, nhân rộng trong sản xuất.

Nguyễn Sâm

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia